Faktaboks

Hermann Semmelmann
Født
13. juli 1902, Trondheim
Død
26. september 1979, samme sted

S. var assistent hos arkitektene Arne Vesterlid og Roar Tønseth i Trondheim 1927–31 og hadde egen praksis samme sted fra 1931, de første årene delvis i samarbeid med Vesterlid. Han var assistent i frihåndstegning ved Norges Tekniske Høyskole 1929–38, distriktsarkitekt i Trøndelag 1940–42 og 1945–47, fylkesarkitekt i Sør-Trøndelag 1947–56 og bygningssjef i Trondheim 1956–72.

I samarbeid med Vesterlid oppførte S. noen av de mest markante funksjonalistiske bygningene i Trondheim , Lysholmgården, Olav Tryggvasons gt. 26 og Müllers Hotell, Nordregt. 24. Disse betongbyggene har fasader med kraftige, men enkle vindusomramminger og gesimsbånd. De forskjellige bygningsdelenes funksjoner karakteriseres gjennom vindusformene, og Lysholmgårdens fasade har stilens karakteristiske høye, smale betongskive ragende høyt opp over gesimsen, med plass til reklametekst. Gravkapellet og krematoriet i Steinkjer (1947–51) er et anlegg satt sammen av mangekantede bygningsblokker i en interessant komposisjon. Hovedbygningen har et høyt valmtak, mens det femkantede bisettelsesrommet ved siden av krones av et slankt spir.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johan Petter Semmelmann, postfullmektig (1862 - 1923)
 • Amalia Mathilda Hanné

Gift med

 • Borgund, 1931 med Margrethe Sandø (1904 - 1968)
 • 1971 med Nikka Tiller (f. 1911)

Utdannelse

 • Examen artium 1921
 • Norges Tekniske Høyskole arkitektavdelingen, eksamen 1926

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1930–31
 • Houens legat 1937
 • Stipendiereise for å studere kirkegårdskunst 1929–30
 • studiereise i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederland og Tsjekkoslovakia 1937

Stillinger, medlemskap og verv

 • Viseformann Trondheim Arkitektforening 1934–35, formann 1936-37
 • medlem landsstyret Norske Arkitekters Landsforbund 1938–39

Utførte arbeider

 • I Trondheim når annet ikke er nevnt. Bakeri og leiligheter, Ilevolden 9A (1932)
 • Fjellseter kapell (1933)
 • Villa på Steinberget for disponent Ole Espaas (1934)
 • Boligblokker, Haldensgt. 1–3 (1936)
 • Distriktslegebolig, Orkanger (1937)
 • Egen villa, Valkendorfs gt. (1937)
 • Om- og tilbygging, Gratangen turiststasjon ved Narvik (1938–39)
 • Stjørdal meieri
 • Harstad meieri
 • Sandnessjøen meieri
 • Romsdal meieri, Åndalsnes sammen med H. Bleken
 • Gravkapell og krematorium, Steinkjer (1947–51)
 • Restaurering, Lade gård
 • Restaurering, Leangen gård
 • Heimdal kirke (1960)
 • Sammen med Arne Vesterlid: Lysholmgården, Olav Tryggvasons gt. 26 (1932–33)
 • Müller hotell, Nordregt. 24 (1934), nå Hotell Astoria
 • Prosjekter: 3. premie i Arbeiderbladets konkurranse om småhus (1931)
 • Innkjøp i konkurranse Telegrafbygget, Trondheim (1935)
 • Konkurranseutkast Trønderheimen, Trondheim (ca. 1942)
 • Innkjøp i konkurranse Trøndelagsutst. 1930 (1929) som medarbeider hos A. Vesterlid

Litteratur

 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1979
 • Studentene fra 1921, Bergen, 1949, s. 287
 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De neste ti kull 1920–29, Oslo, 1950, s. 149–50
 • Ytreberg, N. A., Narviks historie, Narvik, 1954, bd. 2, s. 147
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 270
 • Byggekunst, 1928, s. 123–28 (ill.)
 • Byggekunst, 1929, s. 112
 • Byggekunst, 1931, s. 290 (ill.)
 • Byggekunst, 1932, s. 153 (ill.)
 • Byggekunst, 1933, s. 250, 276 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, s. 41–45, 198–200, 212 (ill.), tillegg s. 29
 • Byggekunst, 1935, s. 260 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 40
 • Byggekunst, 1937, s. 15–16 (ill.)
 • Byggekunst, 1941, nr. 3 s. 33–35, 41 (ill.)
 • Byggekunst, 1946, tillegg s. 14 (ill.)
 • Byggekunst, 1951, s. 208–12 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, s. 241 (ill.)
 • Byggekunst, 1955, s. 31