Faktaboks

Even Ulving
Even Kristoffersen (til ca. 1884)
Født
15. august 1863, Ulvingen i Vega, Helgeland
Død
3. august 1952, Åsgårdstrand

Interiør. Victoria ved pianoet. Digitalt Museum

/Nasjonalmuseet.

U. kom til Kristiania 18 år gammel. Han arbeidet som håndverksmaler, men bestemte seg etter en tid for å studere kunstmaling. Allerede hans tidligste arbeider viser de trekk som er karakteristiske for hans produksjon: en realistisk motivoppfatning og en koloritt dominert av grått og grønt. Hans studier fra Henningsvær 1889 er beslektet med Gunnar Bergs kunst. U. malte også portretter som Frederikke Quale (ca. 1886), Kristofer Kristofersen (ca. 1890) og interiørbilder som De gamle, et interiør med kunstnerens foreldre (1890, alle privat eie). U. fortsatte med portretter og figurbilder gjennom hele sitt virke, men det er som landskapsmaler han oppnådde størst popularitet. Omkring 1900 malte han bilder fra Nord-Norge med et kulturhistorisk tilsnitt, som Fiskevasking (1900), Tilrum marked (1900, privat eie) og Rensdyrflokk skal over fjorden (1906, Det Kgl. Slott). I denne perioden malte han en rekke bilder utført på feltet under Lofot-fisket. Årene 1906-13 malte U. syv altertavler for kirker i Helgeland. Under et opphold i Drøbak malte han Victoria Hamsun ved taffelpianoet (1909, Nasjonalgalleriet, Oslo), som ved sin presise tegning, strenge komposisjon og beherskede koloritt viser U. på sitt beste. U. var 1900-13 bosatt på øya Sømnes i Helgeland, og fra 1914 bodde han i Åsgårdstrand. Han la seg nå til en bredere penselføring, og formen blir mer summarisk. Om somrene seilte U. i Oslofjorden og malte idylliske bilder fra Vestfold, Telemark, Sørlandet og Hvaler. I 1920-årene malte han en rekke bilder med motiver fra Napoli, Roma, Gardasjøen, Nervi, Verona, Firenze, Antibes og Nice.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Larsdatter Olava
 • Christopher Evensen, båtbygger, gårdbruker

Gift med

 • Frederikke Johanne Knoff Quale

Utdannelse

 • Elev av Knud Bergslien, Kristiania 1883-84
 • kunstak., München under Heinz Heim og Carl Frithjof (?) Smith 1885-86
 • Académie Julian, Paris under Adolphe William Bouguereau 1887

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i München 1883-84
 • Studieopphold i Paris 1887
 • Opphold i Italia 1908, -20, -21
 • Flere korte opphold i Italia og Frankrike i 1920-årene

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Det Kgl. Slott
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Tønsberg Kunstforening

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Det norske selskap, 1947
 • Det norske selskap, 1947

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1889
 • Høstutstillingen, 1892
 • Høstutstillingen, 1896
 • Festspillutst., 1976

Litteratur

 • i Dagbladet, 1897, nr. 134
 • Det nordlige Norge 1917-18, 1918, årsskrift
 • i Morgenbladet, 04.09.1923
 • i Dagbladet, 09.1923
 • i Arbeiderbladet, 12.09.1923
 • Aftenposten, 08.03.1933
 • Tidens Tegn, 15.08.1933
 • Tønsbergs Blad, 24.05.1937
 • Tønsbergs Blad, 25.05.1937
 • Tønsbergs Blad, 25.08.1937
 • Tønsbergs Blad, 12.02.1938
 • Tønsbergs Blad, 15.02.1938, (ill.)
 • Tønsbergs Blad, 02.02.1940, (ill.)
 • Hvem er hvem?, 1938-1950
 • Tønsbergs Blad, 14.08.1943
 • Fritt Folk, 18.08.1943
 • Horten Arbeiderblad, 06.11.1946
 • Tønsbergs Blad, 24.12.1946
 • Dengang da, 1947, s. 86 (ill.)
 • i Lofotp, 08.09.1947, (ill.)
 • i Aftenposten, 19.08.1948, (ill.)
 • Vestfold Arbeiderblad, 03.05.1954
 • Vestfold Arbeiderblad, 04.05.1954
 • i Tønsbergs Blad, 05.04.1954
 • i Tønsbergs Blad, 05.05.1954
 • Brønnøysunds Avis, 28.09.1959
 • Tønsbergs Blad, 17.08.1963
 • Brønnøysunds Avis, 02.09.1963
 • Sem og Slagen, en bygdebok, 1963, bd. 2, s. 576-78 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 255
 • i Morgenbladet, 14.09.1974
 • E. Ulving, retr. utst, 1976, (ill.), katalog T. Ulvings auksjonsfirma
 • Tønsbergs Blad, 17.03.1977, (ill.)
 • Nordmøre historielags årsskrift, 1979, s. 27 (ill.)