Faktaboks

Bjørn Gudmundsen
Født
ant. 1840 i Kviteseid i Telemark
Død
1870, Christiania

Ca. 1856/57 kom G. i lære hos gullsmed Tostrup i Christiania. Samtidig gikk han på Den kgl. Tegneskolen. Han tok også privatundervisning i tegning hos tegnelærer Arnesen, antagelig bekostet av Tostrup. Fra 1859 gikk han på Den Kgl. Tegneskoles "Modeleer og Frihaandsklasse", og arbeidet deretter en tid i billedhugger Borchs atelier. I 1861 fikk han håndverkerstipend og reiste samme år til København for å fortsette sin utdannelse som gravør. Kong Oscar 2 gav ham i 1861 et bidrag på 50 Spd. årlig i to år. I København ble G. opptatt ved Kunstakademiet. G. hadde dårlig helse og svakt syn, og han forlot derfor gravøryrket til fordel for billedhuggerkunsten. Men helsen og dårlig økonomi hindret ham i å nå særlig langt, og etter langvarig sykdom døde han i 1870.

Fra tiden før han reiste til København stammer en liten voksfigur, Bjørnkampen, som ble avbildet i Illustreret Nyhedsblad 1862 nr. 10. Tostrup brukte den senere til forskjellige sølvarbeider, ett av dem ble sendt til verdensutstillingen i London 1862.

Hos Tostrup ciselerte han i 1868 figurene Natt og Dag på en sjokoladekanne, og i 1869 de tre figurene Nora, Svea og Dana på den sølvoppsatsen som håndverkerne i Christiania skjenket kronprinsesse Louise i brudegave. Hans øvrige arbeider er ukjente.

G. var en av de mange bygdegutter som med bakgrunn i treskjæring og sølvarbeider rekruttertes til billedhuggerkunsten eller til gravøryrket på 1800-tallet.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Oslo Bymuseum

Litteratur

  • Illustreret Nyhedsblad, 1862, nr. 103 (ill.)
  • Morgenbladet, 1866, nr. 172
  • Morgenbladet, 1870, nr. 54
  • Aftenbladet, 1868, no. 171
  • Dølen, 1869, nr. 16
  • Byminner, 1955, nr. 1, s. 12-13
  • Østvedt, E., Telemark i norsk billedhuggerkunst, (Skien, 1967, s. 14

Faktaboks

Bjørn Gudmundsen