Etter å ha arbeidet som keramiker bl.a. på Porsgrunds Porselænsfabrik, begynte V. sin utdannelse som billedkunstner på Kunstakademiet. Hennes separatutstilling i Galleri K, Oslo 1983 viste stor spennvidde tematisk og teknisk. Et av utgangspunktene var en hoffdame av Velazquez som hun behandlet med frapperende collage-innslag på upreparert huntonittgrunn. I den røfft pågående fremstillingsformen lå atskillig malerisk finesse. I andre arbeider som Stilleben med broderi, så man impulser fra Svein Strand. V. veksler fra tradisjonell fransk palett til nyekspresjonismens utfordrende virkemidler. Fluoriscerende farger eller glitter og nylonpels utnyttes lystfylt og slående, som i en serie portretter der et plateomslag av pop-artisten Grace Jones er utgangspunktet, og som gjenoppstår i varierte maleriske versjoner. Lysten til å male ut fra en vid visuell kontaktflate går også igjen i hennes senere arbeider, der forelegget veksler fra 50-tallets kitschstatuetter av yppige negresser og spanske danserinner til dagens prospektkort fra New York. Dette materialet benyttes som innfallsvinkel til den tradisjonelle stilleben-genren, som hun primært har valgt med de maleriske mulighetene for øye. En stigende beundring for Matisse markerer seg i sansen for dekorativt oversådde felter.