Faktaboks

Andreas Bøe
Født
22. mars 1916, Forus på Jæren
Død
12. september 2001

B. debuterte på Vestlandsgruppen i 1939. Motivene i hans tidligste malerier er fra Jæren og er stillferdige beskrivelser av de nære ting. Gjennom sine lærere ble B. kjent med den franske kunst, og han ble sterkt opptatt av det konstruktive og komposisjonelle. Allerede de dekorative utkast han laget i 40-årene røper ambisjoner og anlegg for monumentale oppgaver. Studieoppholdet i Ravenna i 1956 ble et vendepunkt i B.s kunstneriske utvikling. Hans fargeskala ble fra nå av sterkere og formspråket mer presist. Fra midten av 50-årene arbeidet B. med en rekke større romutsmykninger, hovedsakelig i fargesterke stein- og glassmosaikker. Hans arbeider fra denne tiden er i en moderat figurativ stil, ofte med fortellende innhold. Formspråket i maleriene forenkles i takt med det han utfører i de store dekorasjonsoppgavene, som stilte strenge krav til form og komposisjon. Disse større oppgavene tok det meste av kunstnerens tid. Mot slutten av 60-årene og utover i 70-årene viste B. en friere malerisk utfoldelse i staffelimaleriet, vekk fra formstrengheten mot et friere og mer abstrakt formspråk. Hans malerier fra de senere år viser ofte sterkt abstraherte naturinntrykk, der billedflaten er bygd opp av mindre fargeflater som smelter sammen til et større hele. Hans abstrakte malerier røper impulser fra Cobra og Spontanismen, i tillegg til fransk tradisjon, særlig Bazaine.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Sivert Bøe, gårdbruker
 • Kristi Kirkhus

Gift med

 • Karen Jacobsen (f. 0001)

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger

Utdannelse

 • Elev av Georg Backer Berg 1935–36
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Per Krohg 1937–38
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg og Aage Storstein 1945–46
 • hospitert hos professor Signorini ved Accademia di Belle Arti i Ravenna 1956
 • flere semestre ved Studieatelieret i Stavanger

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stavanger bys stipend 1947
 • Aftenbladets kulturpris 1955
 • Statens stipend 1957
 • stipend for eldre fortjente kunstnere fra 1977
 • Flere studieopphold i Paris, bl.a. i 1947 og 1950
 • Italia 1950 og 1956
 • Spania 1960
 • Bretagne 1963

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedelem i Stavanger Kunstforening 1950–65
 • Studieaterlieret, Stavanger
 • medlem av innkjøpskomiteen for Stavanger Kunstforening Faste Galleri
 • formann i Vestlandsutstillingens råd fra starten og jurymedlem samme sted
 • stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • medlem av Landsforeningen Norske Malere
 • Rogaland Bildende Kunstnere

Priser, premier og utmerkelser

 • 3. premie i konkurransen om utsmykning av Stavanger krematorium i 1939

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Electric Furnance Product Company LDT., Sauda (mosaikk og fresco, utført sammen med Kalle Orstad 1951)
 • Bryne mek. Verksted (mosaikk, 1954)
 • Bøndenes Hus, Stavanger (mosaikk, 1957)
 • Sandes Dampskipsselskap, Sandnes (mosaikk, 1959)
 • Folkets Hus, Stavanger, (mosaikk, 1962)
 • Posthuset i Koppervik, (mosaikk, 1964)
 • Stavanger Kunstforenings foyer, (muralmaleri, 1965)
 • Trones skole, Sandnes, (mosaikk, 1967)
 • Høyland Forbruksforening, Sandnes, (utvendig muralmaleri, 1967)
 • Stavanger politikammer, (muralmaleri, 1968)
 • Stavanger posthus (1978)
 • Stavanger Kunstforening Faste Galleri
 • Bryne Kunstforening
 • Riksgalleriet
 • Bergen Billedgalleri
 • Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg
 • Norsk kulturråd

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1945
 • Høstutstillingen, Oslo, 1951
 • Høstutstillingen, Oslo, 1953
 • Høstutstillingen, Oslo, 1955
 • Høstutstillingen, Oslo, 1957
 • Høstutstillingen, Oslo, 1965
 • Vestlandsutstillingen, 1947
 • Vestlandsutstillingen, 1955
 • Vestlandsutstillingen, 1956
 • Vestlandsutstillingen, 1959
 • Vestlandsutstillingen, 1961
 • Vestlandsutstillingen, 1963
 • Vestlandsutstillingen, 1968
 • Skandinavia
 • New Vision Gallery, London

Separatutstillinger

 • Stavanger Kunstforening, 1948
 • Bryne Kunstforening, 1967
 • Stavanger kunstforening, 1971
 • Bergen kunstforening, 1971
 • Kunstnernes Hus, 1972
 • Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg, 1973
 • Gall. RA, Stavanger, 1973
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1976
 • Jær-Galleri, Klepp, 1979

Portretter

 • Et tegnet selvportrett er gjengitt i Stavanger Aftenbl. 3.9.1955
 • Et av Boye Givskov er gjengitt i G.S. Hidle: Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger 1965, s. 254

Litteratur

 • Haugesunds Avis, 21.10.1948
 • Berg, G. Backer, i Stavanger Aftenbl., 05.09.1955
 • Stavanger Aftenbl., 31.12.1960
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 18.06.1962
 • Stavanger Aftenbl., 28.06.1962
 • Hidle, G.S., Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger, 1965, s. 253 og 254
 • Rogalands Avis, 25.09.1971
 • Stavanger Aftenbl., 21.10.1971
 • Rogalands Avis, 21.10.1971
 • Remfeldt, P., i Stavanger Aftenbl., 27.10.1971
 • Borten, L., i Verdens Gang, 30.10.1971
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 03.11.1971
 • Bergens Tidende, 11.11.1971
 • Morgenavisen, 11.11.1971
 • Dagen, 13.11.1971
 • Morgenavisen, 26.11.1971
 • Riis, H., i katalog til Stavanger og Bergen Kunstforeninger, 1971
 • Riis, H., 1972, Kunstnernes Hus
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 179
 • Verdens Gang, 27.01.1972
 • Rogalands Avis, 28.01.1972
 • Arbeiderbladet, 04.02.1972
 • Dagbladet, 08.02.1972
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 08.02.1972
 • Molaug, I., i Stavanger Aftenbl., 07.05.1973
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, 1975, s. 3, 7 og 23 (ill.), katalog Stavanger Kunstforening
 • Verdens Gang, 24.10.1976
 • Hidle, G.S., Stavanger - Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 33, 174–76 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1978, bd. 2, s. 565
 • Stavanger Aftenbl., 24.04.1979
 • Jærbladet, 27.04.1979
 • Rogaland Avis, 03.05.1979
 • Rogaland, Oslo, 1979, register s. 531, Bygd og by i Norge

Faktaboks

Andreas Bøe