Albret Groths produksjon er ikke stor, men preget av kvalitet. Han er karakterisert som en fremragende håndverker og fin kunstner. I motsetning til sine samtidige benyttet han i stor utstrekning støpte og påloddede ornamenter. Hans dekor er rik men klar, nitid utført og plassert med sikker sans for flatevirkning. Hans hovedstykke er et stort lokkbeger med Erich Mogensøns våpen. Hans stempel AG i kartusj er etterlignet i vår tid.