Faktaboks

Lilla Hansen
Hansen, Georgine
Født
1. april 1872, Christiania
Død
11. juni 1962

H. ble ansatt som assistent hos Halfdan Berle i Kristiania. Deretter fulgte et opphold i København hvor hun arbeidet hos arkitekt og professor Martin Nyrop. Hun opprettet deretter egen arkitektpraksis i Kristiania. I 1912 vant H. 1. premie i en engere arkitektkonkurranse om utforming av boligbygget Heftyeterrassen i Oslo. Oppførelsen av dette bygget ble hennes første store oppdrag, og det er senere trukket fram i mange sammenhenger som eksempel på fremsynt boligplanlegging. Foruten kompleksets markante form og plassering roses fellesanleggene med hage og lekeplass, som den gang ikke var vanlig. H. var spesielt interessert i sykehusbygg og tegnet flere mindre anlegg, mens det mest kjente og største er Revmatismesykehuset i Oslo. H. regnes for å være Norges første kvinnelige arkitekt.

Familierelasjoner

Datter av

 • Maren Paulowna Victoria Bülow (1838 - 1898)
 • Georg Martin Hansen (1828 - 1915)

Utdannelse

 • Modellerte hos Hans Lerche, Paris
 • Den kgl. Tegneskole under Herman M. Schirmer, eksamen 1894
 • avsluttende arkitektutdannelse i Brussel

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Norske Arkitekters Landsforbund fra 1927

Utførte arbeider

 • Villa, opprinnelig sommerhus, for Theodor Frölich, Vestre vei 93 A, Nesøya, Asker (1903
 • Våningshus på Hval gård for Wilhelm Roede, Asker (1919
 • Villa for Niels Roede, Trosterudvn. 10, Oslo (1911
 • Heftyeterrassen, Thomas Heftyes gt. 42, Oslo (1912
 • Ombygging av Geitmyrsvn. 11/13, Oslo til Studiehjem for unge piker
 • Eget hus, Høn, Asker
 • Boligbygg, Gyldenløves gt. 19, Oslo (1929
 • Sykehus og tuberkulosehjem på Tolga, Østerdalen (1932
 • Talvik tuberkulosehjem og barnekoloni, Alta
 • Elev- og søsterhjem for Norske Kvinners Sanitetsforenings revmatismesykehus, Akersbk., Oslo (1935) og sykehus sst. (1938-39) sm.m. Andreas H. Bjercke og Georg Eliassen
 • Prosjekter: Egne Hjem-koloni for Oslo kommune på Grefsen ca. 1917
 • Villa for Randi og Paulus Heibye, Høn, Asker 1927. Premie i konkurranse om utforming av Ekeberg hageby, Oslo 1919
 • Konkurranseprosjekter: Innkjøp i møbelkonkurranse 1904 og -07 i Kristiania Håndverks- og Industriforening
 • Delt 2. premie Hjemmenes Vels småleiligheter 1907
 • 3. premie i gruppe B og 2. premie i gruppe C for utforming av Ekeberg hageby, Oslo 1919

Litteratur

 • Oslo gårdkalender. Nybygg 1925-45, Oslo, [u.å.], register
 • Norske hus, Oslo, 1950, s. 389 (ill.)
 • Brochmann, O., Den bymessige boligbebyggelse, i Byborgernes hus i Norge, Oslo, 1963, s. 295 (ill.)
 • Oslo arkitektforening. 75 jubileumshus, Oslo, 1981, [6]) (ill.)
 • Arkitektnytt, 1962, s. 151
 • Byggekunst, 1920-1921, bilag (ill.)
 • Byggekunst, 1932, s. 73 (ill.)
 • Byggekunst, 1941, s. 13-17
 • Byggekunst, 1956, s. 157 (ill.)
 • Byggekunst, 1980, s. 346 (ill.)
 • Bonytt, 1956, s. 157 (ill.)
 • Hjemmenes Vel, 1919, s. 631
 • Kunst og Kultur, 1923, s. 260
 • TU, 1904, s. 104
 • TU, 1907, s. 236, 366, ark.avd. s. 81 (ill.), 91, 92

Arkivalia

 • Brev fra kunstneren 1956-57 og opplysninger fra Valborg Gjør 1981, Norsk Arkitekturmuseum Oslo
 • Skaug, A. B., Møblene på Kristiania Håndverks- og Industriforenings lotteriutstillinger 1958-1914. Politikk og resultater, Universitetet i Oslo, 1977, magistergradsavhandling