H. ble ansatt som assistent hos Halfdan Berle i Kristiania. Deretter fulgte et opphold i København hvor hun arbeidet hos arkitekt og professor Martin Nyrop. Hun opprettet deretter egen arkitektpraksis i Kristiania. I 1912 vant H. 1. premie i en engere arkitektkonkurranse om utforming av boligbygget Heftyeterrassen i Oslo. Oppførelsen av dette bygget ble hennes første store oppdrag, og det er senere trukket fram i mange sammenhenger som eksempel på fremsynt boligplanlegging. Foruten kompleksets markante form og plassering roses fellesanleggene med hage og lekeplass, som den gang ikke var vanlig. H. var spesielt interessert i sykehusbygg og tegnet flere mindre anlegg, mens det mest kjente og største er Revmatismesykehuset i Oslo. H. regnes for å være Norges første kvinnelige arkitekt.