R. tok navnet etter kona da han overtok garden Rui i Vrådal med henne. Han var en jamn, god rosemaler og utførte sine beste arbeider i 1840- og 50-årene. R. malte gjerne med rødt eller grønt som bunnfarger, men oppnådde kanskje den beste virkning for sine sirlige og elegant utstrakte rankeformer i mindre arbeider, der de får stå på hvit grunn. Eksempler på hans stil er kistene på Bilstad, Vrådal merket "E.T.D.K. 1841", og på Holte og Svingen, begge i Skafså, skap og kroneseng på Nordbø, Nissedal med påskrift "Knut JohnsSen Nordbøe Aar 1854", samt skrin på Flateland, Vrådal merket "Hæge Pettersdatter Flateland 1859" og på Fyresdal museum merket "Thone Østendatter Rue. Malet den 10. December 1875".