L. var bosatt i Risør. Noen av hans tidligste arbeider fra 1769 var i Gjerstad gamle kirke (revet 1847). I Risør kirke dekorerte han i 1775 og i Dypvåg i 1780-årene. Basunenglene i sistnevnte kirke er feilaktig tilskrevet L. Hele Austre Moland kirkes interiør med takhvelving, gallerifronter og stolestadenes postamenter og siratene over kordøren utførte han i 1797–98.