Faktaboks

Hans van Steenwinckel
Stenwinkel, Hans van d.e; Steenwinckel, Hans van d.e
Født
1545, (ca.) Antwerpen
Død
10. mai 1601, Halmstad

S. var sammen med sin bror Willem assistent ved oppførelsen av Emden rådhus (1574-78). Sammen med Antonis van Opbergen reiste han i 1578 til Danmark og ble ansatt som murmester på Kronborg Slot under Opbergens ledelse. Høsten 1582 etterfulgte S. Hans van Paeschen som kongelig byggmester (bestalling 8.11.1583). Innenfor dansk og svensk kunsthistorie er S. tidligere blitt tilskrevet en rekke betydelige arbeider som arkitekt og billedhugger. I Norge er S. bare kjent for sin virksomhet som fortifikasjonsingeniør. Som kongelig byggmester hadde han ledelsen over rikenes befestningsarbeider, og fra 1598 foretok han flere reiser til Norge for å besiktige festningsanlegg og foreslå forbedringer. Hans planer (1592) for befestning av Akershus resulterte i anlegg av to bastioner, Scherpenhoeck og Christians (senere Kronprinsens) bastion. Planen som ikke ble fullført i S.' tid, fulgte det italienske befestningssystem med bratte steinbekledte voller etter mønster av Kronborg. S.' "skabelon" (malt tremodell) er tapt, men dersom to 1600-talls gjengivelser av festningen bygger på denne tapte modell - slik det er sterke indisier for - har S.' prosjekt vært langt mer omfattende enn hva som kom til utførelse, bl.a. med en indre og en ytre befestningslinje. S.' festningsvoller har brukne kurtinemurer og de korte bastionsflankene var planlagt med "orilloner" ("ører"). Mot øst var planlagt en våtgrav og foran Scherpenhoeck en smal tørrgrav. Deler av de to nordre bastioner og kurtinemuren ble utført 1593-1604, men da arbeidene ble gjenopptatt fra 1616, ble bare den ytre befestningslinje utført. Orilloner ble sløyfet, kurtinemurer ble bygd rette og den søndre bastion (Frederiks, i dag Prins Carls) ble oppført senere, etter en endret trasé. De deler av S.' prosjekt som kom til utførelse har likevel, tross atskillige senere vidløftig prosjektering, vært bestemmende for festningsvollenes karakter i dag. S.' befestningsarbeider på Varberg (1589) og Båhus (1592) var basert på det italienske befestningssystem, men i Halmstad (1598) har han benyttet det eldre nederlandske system, med lavprofilerte jordvoller og brede våtgraver.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Alyt van Dale
 • Lourens van Steenwinckel, steinhugger, byggmester

Gift med

 • Inger Pedersdatter

Utdannelse

 • I steinhuggerlære hos sin far Lourens van S. i Antwerpen til 1567, Emden 1567-77

Utførte arbeider

 • Festningsvoller, Øvre festning, Akershus (1593-1604, senere noe endret og forhøyd) etter plan 1592
 • Se Weilbach og Dansk biografisk leksikon for arbeider utenfor Norge

Litteratur

 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-, Leipzig, 1931, bd. 31, s. 517–18
 • Weilbach, København, 1952, bd. 3, s. 269–70
 • Dansk kunsthistorie, København, 1973, bd. 2, register (ill.)
 • Danmarks arkitektur. Byens huse. Byens plan, København, 1979, s. 63–64
 • Dansk biografisk leksikon, København, 1983, bd. 14, s. 40–42
 • FNFB årbok, 1915, s. 56
 • FNFB årbok, 1919, s. 24
 • Kunst og Kultur, 1921, s. 196
 • Widerberg, C. S., Norges første militæringeniør Isaac van Geekerck og hans virke 1644-1656, Oslo, 1924, s. 1–2, 10
 • Wahl, J. O., i Norsk militært tidsskrift, Oslo, 1925-1926
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1927, bd. 22, s. 208
 • Widerberg, C. S., Akershus festning, Oslo, 1932, s. 5–6, 15–32, 38–39, 67–68, 73–74, 77, 114–18, 124–26 (ill.)
 • Berg, Arno, i St. Hallvard, 1933, s. 218–21 (ill.)
 • Christian 4.s Byanlæg og andre Bybygningsarbeider, København, 1936, s. 220–319
 • Berg, Arno, Akershus slott i 1600-1700-årene, Oslo, 1951, register bd. 2, s. 166
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1962, bd. 14, s. 454–55
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 17, spalte 964–65
 • Tschudi Madsen, S., i Årsskrift Akershus slotts venner, Oslo, 1978
 • Kaldager, C. R., Akershus. Middelalderborg, renessanseslott og festning, Oslo, 1979, s. 37–39, 46–48 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1981, bd. 11, s. 113

Faktaboks

Hans van Steenwinckel