N. var ansatt som assistent hos arkitekt Arnstein Arneberg 1923–24, 1926–27 og 1930-31, hos Anglo Chilean Nitrate Corporation, New York 1927–28 og i Technical Advisory Corporation samme sted 1928–30. Han hadde egen arkitektpraksis i Oslo fra 1931. N.s første selvstendig utførte arbeid var enebolig for Andreas Høyer på Lysaker. Gjennom sin praksis tegnet han en lang rekke fint formede småhus og hytter. Et eksempel på dette er hans eget hus på Lysaker. Best kjent blant N.s bygg er likevel de større oppgavene som Ekspedisjonsbygningen for Oslo Lufthavn, Fornebu. N. delte sin tid mellom virksomheten som arkitekt og en livslang innsats for humanitært hjelpearbeid. I 1937 tok han initiativet til Nansenhjelpen for statsløse, og var i 1940 med på å stifte Nasjonalhjelpen.