Faktaboks

Odd Nansen
Født
6. desember 1901, Bærum
Død
27. juni 1973, samme sted

N. var ansatt som assistent hos arkitekt Arnstein Arneberg 1923–24, 1926–27 og 1930-31, hos Anglo Chilean Nitrate Corporation, New York 1927–28 og i Technical Advisory Corporation samme sted 1928–30. Han hadde egen arkitektpraksis i Oslo fra 1931. N.s første selvstendig utførte arbeid var enebolig for Andreas Høyer på Lysaker. Gjennom sin praksis tegnet han en lang rekke fint formede småhus og hytter. Et eksempel på dette er hans eget hus på Lysaker. Best kjent blant N.s bygg er likevel de større oppgavene som Ekspedisjonsbygningen for Oslo Lufthavn, Fornebu. N. delte sin tid mellom virksomheten som arkitekt og en livslang innsats for humanitært hjelpearbeid. I 1937 tok han initiativet til Nansenhjelpen for statsløse, og var i 1940 med på å stifte Nasjonalhjelpen.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • 1927 med Kari Hirsch

Utdannelse

 • Examen artium 1920
 • Arkitektavdelingen Norges Tekniske Høyskole, eksamen 1926

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i USA 1927–30
 • studiereiser til mange land

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1930
 • medlem redaksjonskomiteen Byggekunst, medlem landsstyret
 • nestformann Nasjonalhjelpens landsinnsamling 1945-48
 • formann Den norske sentralkomité En Verden 1947–56, president fra 1956

Utførte arbeider

 • Ekspedisjonslokaler for Aftenposten, Neuberggt. 16 (1935) og Bygdøy allé 8 (1955), Oslo
 • Forretningsgård Tivolihjørnet A/S, Stortingsgt. 22, Oslo (1935) sammen med Thorleif Jensen
 • Aas & Wahls trykkeri, Øvre Vollgt. 13, Oslo (1938)
 • Fabrikk for Tekstilforedling A/S - TEFAS, Brekke, Oslo (1949)
 • Eget hus, Fridtjof Nansens v. 17, Bærum
 • Sammen med Vilhelm Reinhardt: Årdal og Sunndal Verk, Sunndalsøra
 • Rekkehus samme sted (1957)
 • Nordisk Aluminiumsindustri, Holmestrand
 • Elektrokjemiskes aluminiumsverk (nå Elkem/Spikerverket), Mosjøen
 • Boligblokker Merradalen, Ullernåsen, Oslo (1962)
 • Aas & Wahl trykkeri, Sørkedalsvn. 10, Oslo (1961)
 • Oslo lufthavn, Fornebu, hangar 1 og 2 og ekspedisjonsbygning, Bærum (1963)
 • Konkurranseprosjekter: 3. premie utforming av flyplass i USA (1929)
 • 2. premie Tryvannstårnet, Oslo (1932)

Eget forfatterskap

 • Om småhus, Byggekunst, 1931, s. 281
 • Fra dag til dag, Oslo, 1947, bd. 1–3
 • Nestekjærlighetens front. Tale, Oslo, 1947
 • Tale for Francis Bull, Oslo, 1947
 • Day after day, London, 1949
 • Von Tag zu Tag, Hamburg, 1949
 • Tim Greve, Nansen, Odd, Koncentrationslägren i Hitlerriket, Stockholm, 1950, sammen med
 • I ellevte time. En appell til Europarådet om det tyske flyktningeproblem, Oslo, 1951
 • Marit Greve, Nansen, Odd, Fridtjof Nansen. Verker 1–8, Oslo, 1961-1962, sammen med
 • Langs veien
 • Tommy, Oslo, 1970

Litteratur

 • Oslo gårdkalender. Nybygg 1925–1945, Oslo, s. 298, 359 (ill.)
 • Forening til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1946, s. 118
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1973
 • Christianssands Tidende, 30.08.1949
 • Norske hus, Oslo, 1950, s. 392 (ill.)
 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De neste ti kull. 1920–1929, Oslo, 1950, s. 103
 • Aftenposten, 04.04.1964
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 14, spalte 31–32
 • Arkitektnytt, 1973, s. 279, 292 (nekrolog)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 459
 • Engh, P. H., Gunnarsjaa, A., En arkitekturguide, Oslo, 1984, s. 34, 191
 • Byggekunst, 1932, s. 18 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, tillegg s. 13
 • Byggekunst, 1935, s. 100–02 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, s. 244–50 (ill.)
 • Byggekunst, 1938, s.184–86 (ill.)
 • Byggekunst, 1940, s. 181, 182
 • Byggekunst, 1949, s. 95, 184 (ill.)
 • Byggekunst, 1955, tillegg s. 10 (ill.)
 • Byggekunst, 1957, s. 50–51, 56 (ill.)
 • Byggekunst, 1962, s. 70–71 (ill.)
 • Byggekunst, 1963, s. 9 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 186 (ill.)

Arkivalia

 • Norsk Arkitekturmuseum, 1982, Opplysninger fra Egil Nansen