Faktaboks

Hans Johan Frederik Berg
Født
26. desember 1813, Nesna i Nordland
Død
28. april 1874, Christiania
Samekvinnen Karen Johnsdatter

Samekvinnen Karen Johnsdatter. Nasjonalmuseet,

Av .
Lisens: fri

Samer ved tjeldet båt. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Same utenfor lavvo. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Sjøsamen Lars Olsen, Hamnvik. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: fri

Pga. vanskelige økonomiske kår begynte B. sin kunstneriske utdannelse først i 1835. Men allerede før den tid var han i Nord-Norge kjent for sine portretter, en virksomhet han fortsatte med hele livet. Etter å ha slått seg ned i Christiania malte han 2 portretter som han særlig berømmes for: H. Wergelands hustru Sophie Bekkevold (1840) og biskop, statsråd H. Riddervold (Hoff kirke, Toten, 1843). Fra reisen i det østlige Middelhav i årene 1840–50 stammer en rekke orientalskinspirerte portretter i olje og akvarell. Disse viser hvor opptatt B. har vært av fremmedartede mennesketyper og folkedrakters særpreg. Fra Norgesreisen i 1861 stammer en rekke portretter både i olje og akvarell, bl.a. av godseier Isak Coldevin og hans hustru. I 1862 malte B. en akvarell av maleren Fritz Jensen. Fra Englandsoppholdet i 1863 stammer en del portretter i akvarell av engelske malere og billedhuggere. I samme teknikk utførte han et portrett av marinemaleren Johan Jacob Bennetter i Paris 1866. Samme sted laget han et portrett i olje av Peter Nicolai Arbo.

Foruten de mange portretter, gav Norgesreisene stoff til en kulturhistorisk interessant serie med bilder fra samenes liv, en serie som ble særlig populær i England. Populære ble også hans humoristiske skildringer av livet om bord i norske båter. Som akvarellmaler gjorde B. seg bemerket med sine små landskapsbilder, særlig etter oppholdet i England, der han hadde fordypet seg i denne teknikk. Landskapene og særlig genrebildene eier ofte en humørfylt charme. Hans portretter viser god ytre likhet, men stilen er konvensjonell og preges ofte av en viss tørrhet.

B. er også kjent for sine kopier av eldre mestere fra museer over hele Europa, en serie han påbegynte i 1851. Maleriene er utført i akvarell og i forminsket målestokk. I 1857 ble samlingen første gang stilt ut i Stockholm, der den senere kong Carl 15. uttrykte seg meget rosende, og lovte å gjøre hva han kunne for at den skulle bli innkjøpt til Nasjonalgalleriet, Oslo. 200 kopier ble utstilt i Christiania 1861, senere ble de vist i Bergen og Trondheim. Også i Tyskland og England ble samlingen utstilt, og alle steder høstet den stort bifall. Da B. i 1873 kom hjem til Norge for godt, tilbød han Nasjonalgalleriet å kjøpe kopisamlingen, som da omfattet 305 arbeider.

Dette gav støtet til den første strid mellom Nasjonalgalleriets råd og de unge kunstnerene. L. Dietrichson støttet kjøpet pga. den betydning kopiene ville ha for undervisning i kunsthistorie. De unge kunstnerne derimot, hevdet at Statens bevilgninger burde brukes til innkjøp av original kunst. Til tross for motstridende oppfatninger av kopienes kunstneriske kvalitet, ble det endelige kjøp besluttet i 1875. Bortsett fra 12 av de beste, som ennå befinner seg i Nasjonalgalleriets eie, ble kopiene i 1882 overført til Universitetet i Oslo, Institutt for kunsthistorie og klassisk arkeologi.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Susanne Meldahl Bernhoft (1771 - 1819)
 • Andreas Berg, handelsmann (1772 - 1825)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole i Christiania i 1835
 • Kunstakademiet København under veiledning av professor I.L. Lund, ca. 2 år

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Etter et kort opphold i Paris bosatte B. seg i Christiania i 1838
 • Antagelig forlot han Norge igjen i 1843
 • I 1844 oppholdt han seg i Paris
 • i 1845 ved Rivieraen
 • i 1847 i Napoli
 • Våren 1849 drog han via De joniske øyer til Balkan, hvor han ankom til Konstantinopel om høsten
 • Julen og første halvdel av 1850 tilbrakte han i Egypt, mest i Kairo, men også i Aleksandria
 • I august samme år drog han tilbake til Italia
 • årene 1851–54 tilbrakte han i Trieste, Venezia, Genova, Nice og Firenze
 • I 1855 reiste han via Sveits til Paris
 • Sommeren 1856 besøkte han Capri og Malta
 • I 1858 gjorde han Stockholm til utgangspunkt for reiser rundt i Sverige, som strakk seg over 2 år. Han var bl.a. i Visby på Gotland og Mora i Dalarne
 • 1860–61 tilbrakte han i Berlin og Hamburg
 • inntil han sommeren 1861 tok fatt på sin antagelig første omfattende Norgesreise med båt fra Bergen nordover langs kysten til Hammerfest
 • Etter å ha tilbrakt vinteren i Tyskland reiste han igjen til Nord-Norge i 1862
 • Februar 1863 var B. i London
 • 1864–65 oppholdt han seg i Sør-Europa
 • bare avbrutt av turer hjem til Norge om sommeren
 • 1866 drog B. fra Norge gjennom Sverige og Tyskland til Paris
 • De følgende år fortsatte hans livlige reisevirksomhet
 • 1869 og 1870 var han i Düsseldorf og om sommeren igjen Lyngen og Hammerfest
 • I sine siste leveår tilbrakte B. vintrene i Paris og London
 • om sommeren var han i Sør-Europa
 • I juni 1873 reiste han for siste gang hjem til Norge, og etter å ha tilbrakt vinteren på Vestlandet, drog han i april til Christiania, hvor han døde april 1874

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Hoff kirke, Toten
 • Nasjonalgalleriet, Oslo med 137 akvareller, hvorav 12 er kopier etter gamle mestere
 • Universitetet i Oslo, Institutt for kunsthistorie og arkeologi med 273 kopier etter gamle mestere
 • Bergen Billedgalleri (portrett av overlærer Lyder Sagen)
 • Historisk Museum, Bergen
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Verdensutstillingen, 1862
 • 1863
 • Verdensutstillingen, 1867
 • Bergen museums portrettutstilling, 1911

Separatutstillinger

 • 1861
 • 1872
 • 1857-1874, (på Universitetet 1874)
 • 1857
 • 1866
 • 1867
 • 1867
 • Nasjonalgalleriets Kobberstikk- og håndtegningsamling, 1942

Portretter

 • L. Bratz: Kristianiamarked 1843 (blant mange andre, portrett av B. gjengitt i Kunst og Kultur 1916–17, s. 203, 1937 s. 92)
 • P.N. Arbo: Akvarellmaleren Berg, 1869 (Nasjonalgalleriet, Oslo)

Litteratur

 • Morgenbladet, 15.10.1861
 • Illustreret Nyhedsblad, Christiania, 1863, nr. 20, s. 95
 • The Saturday Review, London, 24.01.1863
 • Athenæum, London, 1863
 • L. Dietrichson, i Svenska Aftonbladet, Stockholm, 1868
 • Düsseldorfer Anzeiger, 1869
 • Morgenbladet, 03.05.1874
 • H.J. Huitfeldt Kaas, C.J. Anker, Katalog over malede Portrætter i Norge, (Kristiania, 1886
 • L. Dietrichson, Nationalgalleriets Samling af Malerier og Billedhuggerarbejder, (Kristiania, 1887, s. 264
 • L. Dietrichson, Det norske Nationalgalleri, (Kristiania, 1887, s. 41–43, 50
 • Chr. Hammers Samling, Stockholm, 1893, ser. VII no. 124, auksjonskatalog
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1909, bd. 3, s. 387
 • C.W. Schnitler, A.M. Wiesener, Bergenske malte portrætter 1600- 1850, 1912, særtrykk av Bergens Museums Aarbok
 • J.E. Brodahl, Akvarelmaler H.J.F. Berg. Et Hundreaarsminde, Trondheim, 1915, (ill.) (særtrykk av Trondheim Saml. II, 1915)
 • Julehelg, (Kristiania, 1917, (ill.)
 • Norsk Biografisk Leksikon, (Kristiania, 1923, s. 442, 443
 • S. Willoch, Nasjonalgalleriet gjennem 100 år, Oslo, 1937, s. 68–70
 • A. Coldevin, Bodø by 1816–1966, Bergen, 1966, register s. 563
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 178
 • Tromsø Kunstforening 1924-1974, Tromsø, 1974, s. 3, 4

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Hans Johan Frederik Berg