M. hadde anlegg for matematikk og utdannet seg som artillerioffiser i København. Fra hans hånd er bevart nitide tegninger (Universitetets Oldsakssamling) av gamle økser, spyd og hellebarder som var funnet i Sogn. Hans tegning av den eldste krigsskolebygning er gjengitt i St. Hallvard 1918.