Faktaboks

Frantz Wilhelm Rieck Munthe
Født
1758, antagelig på Hafslo i Luster
Død
1791

M. hadde anlegg for matematikk og utdannet seg som artillerioffiser i København. Fra hans hånd er bevart nitide tegninger (Universitetets Oldsakssamling) av gamle økser, spyd og hellebarder som var funnet i Sogn. Hans tegning av den eldste krigsskolebygning er gjengitt i St. Hallvard 1918.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Gerhard Christophersen Munthe D.e., kaptein (1726 - 1785)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Universitetets Oldsaksamling, Oslo

Litteratur

  • Kunst og Kultur, 1916-1917, s. 127–28
  • St. Hallvard, 1918, (ill.)