L.s tidlige grafikk var metalltrykk med motiver av fantasifull, nærmest visjonær karakter. Senere fulgte en serie etsninger som viste enkle interiører, men med detaljrik gjengivelse av utsikt gjennom vinduer. Han presenterte deretter silketrykk, hvor formspråket varierte fra fotorealistiske gjengivelser av spenningsfylte landskap med gjenstander til abstraksjoner av enkle geometriske former. L.s tegninger fra 1981 bygger på trykkenes abstraksjoner med gjentagelse av geometriske elementer i avdempede, duse farger. Titlene indikerer utgangspunkt i konkrete forbilder, som Stakitt, Rolig maskin, Reiselederen og Tivoli. L. var medlem av kunstnergruppen Lyn i Bergen fra 1972 til gruppen ble oppløst i 1980.