Tyngden av N.s kunstneriske produksjon ligger i tiden etter 1965. På sin separatutstilling i 1967 viste hun arbeider i olje og akvarell, teknikker hun også senere har konsentrert seg om. Med lette, summariske strøk bygde hun opp sine lyriske naturstemninger innenfor en tradisjonell norsk landskapsoppfatning. Fargeskalaen var enkel og naturalistisk bestemt, men finstemt og blond. Av og til merkes en vilje til å stramme inn og konsentrere diffuse fargemasser med lineære aksenter. Akvarellene var fra første stund personlige og spontane studier, ofte med større koloristisk kraft enn maleriene og med en sikker utnyttelse av akvarellens tekniske muligheter. I 1970-årene ble malemåten rikere og mer nyansert. Fargen ble lagt på i tynne, laserende sjikt og fikk dermed malerisk liv, dybde og transparens. Landskapet var stadig det sentrale motiv, men ble etter hvert preget av N.s sans for overganger i naturen som skumring, solnedgang, og tilstander som tåke, dis eller vibrerende sollys. Lyset hyller landskapet inn, slik at alle detaljer går opp i en helhet. Overbevisende arbeider viste hun på utstillinger i midten av 70-årene, som Morgentåke og Høstmyr (1973, Riksgalleriet) og akvarellene Rimfrost (1973, Riksgalleriet) og Vårlys VI (1975, Nasjonalgalleriet, Oslo). I en del blomsterbilder er de kraftige fargeflekkene kulminasjoner i en rosa-grønnlig atmosfære. En luftig, blond fargeskala med forkjærlighet for svale blå-grønne og varme rødbrune toner er karakteristisk for N. i denne tiden. Mot slutten av 70-årene ble hennes fargeholdning mer abstrakt, ofte med én dominerende farge. Hun har anvendt dype mollklanger av brun-fiolett og blålig-grønt, mens enkelte bilder fra de senere år er malt i nyanser av bare rødt, eller av hvitt, nyansert fra varme til kalde toner. I en rekke bybilder fra Sør-Europa er hvite huskuber tegnet med fragmentariske linjer. I kontrast til det nyanserte hvite fargemiljø står mørke, skyggeaktig forenklede figurer. Interessen for komposisjonell oppbygning og abstrakte kvaliteter synes større enn i de tidligere diffuse og lysfylte naturstemningene.