Faktaboks

Hans Christian Knudsen
Født
18. mars 1816, Bergen
Død
26. mai 1863, Hattfjelldal

K. viste tidlig anlegg for tegning, og han fikk i ung alder undervisning på tegneskolen. I første del av 30-årene ble han ansatt som tegner i Georg C.W. Prahls officin i Bergen. Her laget han bl.a. en litografi av professor J.C. Dahls prospekt over Bergen, noe som førte til at professoren fattet interesse for ham og tilbød å hjelpe ham til en videreutdannelse i utlandet. Dette måtte K. takke nei til, idet han som 12-åring hadde gitt sin meget religiøse far løfte om å bli misjonær. I 1834 forlot han Prahls officin for å utdanne seg til misjonær ved det rhinske misjonsselskaps skole i Barmen, Tyskland. Her ble han uteksaminert i 1839. I 1841 forlot han Bergen og ble av det rhinske misjonsselskap sendt til Namaqualand i Sør-Afrika som Norges første Afrika-misjonær. Her utførte han et grunnleggende arbeid for misjonen. I 1854 vendte K. hjem til Norge og slo seg ned i Stavanger, hvor han drev en liten skole og virket som språklærer og predikant. I 1861–62 var han huslærer i Molde. I tillegg til sine litografier har K. utført en del gode portretter. Likedan var han en dyktig akvarellmaler. Under sitt opphold i Namaqualand malte han portretter, landskapsstudier og et utkast til en stort anlagt figurkomposisjon, Namaqua. Et monument over K. ble avduket i Hattfjelldal i 1927.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Fredrik Tobias Knudsen
 • Asseline Johanne Marie Lie

Gift med

 • 1859 med Petronella Hermandine Caroline Elisabeth Christiansen (f. 1820)

Utdannelse

 • Tegneskole i Bergen ca. 1830

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold Tyskland 1834–39
 • Sør-Afrika 1841-54
 • reise langs norskekysten fra Christiania til Bergen 1839–40
 • Nord-Norge 1862–63

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegner ved Georg C.W. Prahls officin, Bergen, første del av 1830-årene
 • Redaktør for Det norske Missionsblad 1856–59

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Historisk museum Bergen
 • Stavanger Faste Galleri
 • Oslo Bymuseum
 • Drammens Kunstforening Faste Galleri
 • Tromsø museum
 • Norske kunsthåndverkere

Illustrasjonsarbeider

 • Dreyers kalendermappe, 1926

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Utstilling av malte portretter 1600-1850, Stavanger museum, 1922
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975

Portretter

 • Maleri utført av Johan Gørbitz (1849)

Eget forfatterskap

 • Grosz-Namaqualand, Barmen, 1848
 • et par eskatologiske bøker. På nama-språket har han skrevet en ABC, en rekke salmer, oversatt Luthers katekisme og Lukas evangelium

Litteratur

 • Norsk Missionstidende, Stavanger, 1851, s.44
 • Norsk Missionstidende, Stavanger, 1852, s.15
 • Knudsen, F.T., Fredrik Tobias Knudsens og hans søn, missionær Hans Christian Knudsens levnedsbeskrivelse, Christiania, 1867
 • Maanedsskrift for Missionsvenner, (Kristiania, 1881
 • Aubert, A.., Maleren Johan Christian Dahl, (Kristiania, 1893, s. 276
 • Ross, E., Kaptein Georg Prahl, Bergen, 1896, s. 39
 • Schnitler, C.W., Slegten fra 1814, (Kristiania, 1911, s. 366
 • Birkeli, E., i Dagen, 24.03.1923
 • Birkeli, E., i Dagen, 03.04.1923
 • Birkeli, E., En ørkenvandrer. Norges første Afrikamisjonær H. C. Knudsen, Oslo, 1925
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, s. 45
 • Røstvig, C.R., H. C. Knudsen (En glemt norsk kunstner), Stavanger, 1926, i Dreyers kalendermappe
 • Aftenposten, 31.08.1927
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1936, bd. 7, s. 471–72
 • Sunnhordaland og Lindås, Fra Våren i norsk misjon, Stord, 1942, s. 2–4
 • Stoveland, P., Kunstnaren vart misjonær, Stavanger, 1953
 • Mamen, H.C., Litt om H. C. Knudsen, Norsk tidsskrift for misjon, Oslo, 1955
 • Stokkeland, M., i Stavanger Aftenblad, 16.09.1972, (ill.)
 • Hidle, G.S., Stavanger. Byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 48 (ill.)
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, s. 132