M. var prest på Lolland fra 1699. Han omtales av Giessing som "en stor Kunstner i at skildre, dreye og udgrave i Rav og Elfenben, meest en Mignatur." Et miniatyrportrett i elfenben av Kong Frederik 4. skal finnes på Rosenborg Slot. En signert drikkekanne av valbjerk er bevart på Norsk Folkemuseum. På lokket er familiene Monrads og Colds våpen og årstallet 1691, hanken er utformet som en kronet løve og omkring korpus er allegoriske fremstillinger. Under disse finnes en frise med landskaps- og jaktmotiver. Kannen er beslektet med den store gruppe barokkanner med figurmotiver skåret i Norge fra omkring 1650 og fremover, men har likevel ingen direkte tilknytning til disse.