A. har siden 1971 arbeidet som lærer på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Av kunstnere som har hatt betydning for A. kan nevnes Vilhelm Hammershøi og Svein Bolling.