J. maler landskap med vekt på disige, tilslørte lysvirkninger. Særlig merket man seg i 1951 noen fine sølvgrå studier fra Paris. Hun varierer gjerne formspråket sitt, men dyrker helst det spontane maleri som søker å gripe tak i de flyktige maleriske stemninger. Fargebruken kan være frisk og ekspressiv.