H. tilhører gruppen av norske nyromantikere fra 1970-årene. Han har studert gamle 1600-tallsmalere som Rembrandt, Jan Vermeer og Frans Hals og viser tydelig innflytelse fra landskapsmalere som J.C. Dahl og John Constable. H.s landskap fra Jomfruland er ikke stedsbeskrivelser, men sky- og værstudier over et drømmelandskap. Hans portretter er malt i gammelmesterlig stil, men viser personligheter fra H.s eget nærmiljø med antydninger til vår egen tid uten at disse virker som provoserende kontraster. H. er romantiker, med ønske om å gjengi det uttrykksfulle, det allmennmenneskelige og det tidløse ved et ansikt eller et landskap.