Store norske leksikon

Gunnar Reiss-Andersen

 • forfatter
 • maler
 • kritiker

Familierelasjoner

Sønn av

 • Helga Reiss
 • Hans Andersen

Gift med

 • 1925 med Tordis Anker Castberg

Utdannelse

Malerskole i København 1917; studier i Paris 1919–20; Statens Kunstakademi, Oslo (?).

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Statens kunstnerlønn (som forfatter) fra 1945; Studieopphold i København 1917; Paris 1919-21 med studiereise til Firenze 1921.

Stillinger, medlemskap og verv

Kunstanmelder Arbeiderbladet 1920; teater- og litteraturkritiker Tidens Tegn 1937–39; teaterkritiker Aftenposten 1945–48; litteraturkritiker Dagbladet 1948-49.

Illustrasjonsarbeider

 • O. Bull: Samlede digte, Kristiania 1919
 • K. Hamsun: Dikte, Kristiania 1919
 • A. H. Winsnes: Johan Nordahl Brun. En monografi, Kristiania 1919
 • Med egen tekst: Indvielsens aar, dikt, Kristiania 1921

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1930
 • Høstutstillingen, 1936
 • De unges utstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1919
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1921
 • Stavern, 1919

Separatutstillinger

 • Larvik Kunstforening, 1920

Portretter

 • Tegning utført av Henrik Finne (1921)
 • Portretthode (gips 1936), portretthode (marmor 1955) og byste, Larvik (avduket 1977) utført av Stinius Fredriksen
 • Usignert portrett, brystbilde (olje)
 • Portrett utført av Agnes Hiorth (olje, utstilling Kunstnernes Hus, Oslo 1940)
 • Tegning utført av Yngve Andersson

Eget forfatterskap

 • Se Nytt norsk forfatterleksikon, Oslo, 1971, s. 186–87

Litteratur

 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 26.05.1919
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 12.06.1919
 • Verdens Gang, 20.08.1919
 • Verdens Gang, 30.04.1921
 • Kunst og Kultur, 1923, s. 257
 • Thiis, J., Gunnar Reiss-Andersen, Samtiden, Oslo, 1932
 • Sundseth, A. B., Melhus, A. C., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1954, bd. 11, s. 379–82
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930-1959
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 16, spalte 198–99 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 9, s. 714