Faktaboks

Niels Hansen Bragernæs
Bøe, Niels Hanssen; Bragernæs, Niels
Født
antagelig i Bragernes ved Drammen siste del av 1600-tallet

B. kjennes fra kirkeregnskaper og signerte arbeider i kirker i Sandsvær og Numedal omkr. 1700. De eldste kjente arbeider av B. er to signerte malerier fra Grindaker kirke (Tingelstad) i 1695. Altertavlen i Svene kirke er fra 1696 og er en kopi etter alterbildet i Lyngdal kirke, som opprinnelig tilhørte Kongsberg kirke og var malt av Adam von Breen etter kobberstikk av Magdalena de Passe. Den samme komposisjon er gjentatt i Nore kirkes altertavle fra 1701, som er usignert men antagelig av B. I 1702 dekorerte B. interiøret i Svene kirke, men disse malerier er gått tapt.

I årene 1697–1702 hadde B. oppdrag i Lyngdal kirke (Buskerud) hvor han malte store evangelistmedaljonger på skipets vegger. Forlegg var H.A. Greys stukne tittelblad fra 1655 til Jesper Brochmands postill. Maleriene er på tømmervegg som er preparert med lerretsbånd over fugene. Fargene ligger på hvit bunn, marineblått, brunrødt og rosa. Ansikter og hender er modellert med rødbrun kontur. Medaljongene rammes inn av søyler, og ellers er det tilnærmet symmetriske ranker med spinkle grener, vinblad og varierende blomsterformer. Videre har B. malt prekestolen i Lyngdal kirke 1698. I 1701 fullførte han dekorasjonene i himlingen som antagelig tilhørte koret opprinnelig, men ble anvendt i sakristitaket etter at koret var utvidet. Det har tidligere vært antatt at himlingen var kommet fra Kongsberg kirke, men det kan ikke være tilfelle. Innskriften i tilknytning til dekorasjonene viser at de er utført for Lyngdal. Motivet er musiserende engler mot skyhimmel. I midtfeltet en stor basunengel, på sidene syngende og spillende engler. Skyene er konturert med grågult og rosa mot blå himmel. Blant himlingsbordene som til dels ligger stokket, er det også rester av et stort veggpanel. Muligens har dette tilhørt en vegg i det gamle koret. Her har det vært gjengitt musiserende engler, arkitekturdetaljer samt store kartusjer og bladverk i brunrødt og sinober. For Hedenstad kirke har B. malt Ecce Homo etter ukjent manieristisk forlegg. Kristus står i rødfiolett kappe mot mørke, gulkonturerte skyer. De øvrige figurers drakter er i kraftige farger, rødt, rosa, lyseblått. Maleriet er signert av B. 1697 "den 24 December". B. må også å ha malt nattverdbildet fra altertavlen i Hedenstad (1699). Som forlegg har han brukt et stikk i Henrich T. Gerners postill fra 1684. Maleriet er utført på treplate. Fargene er friske og velbevarte, grønt, rødt, blått, gulbrunt, brunrødt. Judas sitter i grønn kjortel med rødt hår og skjegg og rød pung. På prekestolen har han malt evangelistene etter Greys stikk. B. må også ha utført det store dekorasjonsarbeide i Efteløt kirke i 1703. Et brystningsfelt med 2 profeter (Esaias og Ezechiel) er bevart. Antagelig har B. også utført maleriet fra 1701 av Flesberg stavkirke (Lyngdal prestegård). Dette er den eldste kunstneriske gjengivelse av en stavkirke.

B. var en frodig kunstner. Figurgjengivelsene har undertiden visse svakheter, men helhetsvirkningen er frisk og dekorativ. Hans rankemaling, som det er bevart eksempler på i Lyngdal kirke, har utvilsomt hatt stor betydning for folkekunsten i dalen.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Grindaker kirke (Tingelstad) (1695)
 • Svene kirke (1696, 1702 tapt)
 • Hedenstad kirke (1697–99)
 • Lyngdal kirke, Buskerud (1697–1702)
 • Nore kirke (1701)
 • Efteløt kirke (1703)

Litteratur

 • Flatin, T., Flesberg, (Kristiania, 1917, bd. 1, s. 64–65
 • Grevenor, H., Norsk Malerkunst under Renessanse og Barokk, Oslo, 1927, s. 214–15
 • Erdmann, D., Norsk dekorativ malerkunst, Oslo, 1940, register s. 319
 • Bugge, A., Alsvik, H., Kongsberg kirke, Oslo, 1962, s. 33, (red.)
 • Christie, S., Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, 1973, register bd. 2, s. 259

Arkivalia

 • Kirkeregnskaper for Svene og Lyngdal kirker
 • Christie, S., Christie, H., Norges Kirker, Buskerud, manus

Faktaboks

Niels Hansen Bragernæs