Faktaboks

Jens Conrad Seidelin
Født
antagelig i Danmark

S. tilhørte gruppen av dyktige håndverkere som ble innkalt fra København for å delta i slottsbygningsarbeidet i Christiania. I Danmark hadde han arbeidet som murmester ved Christiansborg Slot sammen med Pfützenreuter. Linstow hevdet at de første etterretninger om sementens bruk kom til Norge med S., som hadde erfaring med bruken av dette materialet fra utlandet. Sammen med stadskonduktør Grosch og artillerikaptein Foss laget S. utkast til nytt teater i Christiania etter teaterbrannen 1835. Ved denne tid var S. også formann ved byggearbeider for kjøpmann P. L. Tiedemann i Christiania. S. har vært nevnt som arkitekt for den gamle frimurerlogen på Grev Wedels plass (1839–44). Det er grunn til å trekke dette i tvil, da det ikke fins andre tilsvarende arbeider som kan tilskrives ham, eller øvrige forhold som støtter en slik antagelse. Mer sannsynlig har han ledet murarbeidene.

Litteratur

 • Schirmer, H., Bidrag til fremstilling af Kristiania arkitektur i det nittende aarhundrede, (Kristiania, 1880, s. 39
 • FNFB årbok 1923, s. 68
 • Bugge, A., Arkitekten Stadskonduktør Chr. H. Grosch, Oslo, 1928, s. 109, 204
 • Kavli, G., Hjelde, G., Slottet i Oslo, Oslo, 1973, s. 20, 100
 • Malmstrøm, K. Hoel, Fabrikk og bolig ved Akerselva, Oslo, 1982, s. 82
 • Engh, P. H., Gunnarsjaa, A., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, s. 25
 • St. Hallvard, 1923, s. 49
 • St. Hallvard, 1933, s. 182
 • St. Hallvard, 1939, s. 124
 • St. Hallvard, 1941, s. 265
 • St. Hallvard, 1948, s. 54