V. har hatt eget verksted på Frøya siden 1974. Hun arbeider i et frodig formspråk, med enkle former, men ofte med rik dekor. En elegant penselføring er karakteristisk for hennes arbeider, der fugler er et yndet motiv. I de siste årene har hun også arbeidet en del med tynne, elegante porselensskåler og -boller. V. har ellers utført mange utsmykningsarbeider.