Faktaboks

Bernhard Steckmest
Født
15. februar 1846, Hamburg
Død
20. september 1926, Oslo

Etter endt utdannelse kom S. til Christiania i 1866, og var i de første årene assistent hos arkitekt Paul Due, hos Henrik Thrap-Meyer og hos Chr. Christie. Han utførte også oppmålingstegninger for Forening Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. I perioden ca. 1870–90 hadde han eget arkitektkontor i Christiania sammen med Paul Due under firmanavnet Due & S. Fra 1890 hadde S. kontor alene.

En rekke av bygningene S. tegnet i kompaniskap med Paul Due, og flere bygg han tegnet alene, er blant hovedverkene i 1800-tallets norske arkitektur. I litteraturen og kildene er S. blitt stilt noe i skyggen av den dominerende, aktive og samfunnsengasjerte kompanjongen Due, men det er grunn til å tro at S. bør gis den største æren for den arkitektoniske utformingen av firmaets bygg. S.' hus er for det meste sterkt preget av Hannoverskolen, som kjennetegnes ved sin forkjærlighet for middelaldermotiver, oppdeling av bygningskroppen og karakterisering av de enkelte bygningsdelene.

Leiegårdene Bygdøy allé 1–9, Oslo (1891–94) er et sjeldent eksempel i Oslo på et helhetlig borgerlig leiegårdsanlegg. Anlegget består av fem store, pussede teglgårder som sammen danner den ene veggen i et kvartal - det første langs det som var tenkt å bli en høyborgerlig boulevard etter parisisk mønster. Fasadene mot Bygdøy allé er sammenkomponert som en stor palassfasade med tårnhjelmer, risalitter og karnapper, komponert etter et hierarkisk system. Detaljene er middelalderinspirerte. Midtgården har kolossalpilastre. En egen økonomigate på baksiden gir adgang til gårdsplassene og bakinngangene. Groschgården, Karl Johansgt. 45, Oslo (1896–98) er blant Kristianias arkitektonisk beste forretningsgårder fra den store byggeperioden ved århundreskiftet. I bevisst kontrast til Universitetets rolige, klassisistiske fasader ved siden av, reiser gården seg i fem høye forretnings- og kontoretasjer kronet av Hannoverskolens typiske høye spir og gavler med sterk poengtering av hjørnet. Fasadeutsmykningen er meget rik med middelalderinspirerte detaljer i rød sandstein og veggflater i gul forblendtegl. I sidefasaden mot Universitetsgata er det i stedet for sandstein benyttet en billigere imitasjon: rød sementpuss. Kristiania Handelsbank, Prinsensgt. 9, Oslo (1898–1901) har også en rikt utstyrt fasade med middelalderinspirerte detaljer; her er hele fasaden i rød sandstein. Ekspedisjonslokalene, som er plassert innover i den smale bygningen, er bemerkelsesverdige med sitt overlys og luftighet, takket være bærende jernkonstruksjoner og store glassflater. Se også Paul Due.

Utdannelse

 • Polytechnicum, Hannover eksamen 1866

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Kristiania bygningskommisjon 1904–12

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Ormøya kapell (1892–93)
 • Qvams skole, Oscars gt. 30 (1897)
 • Villaer: Singasteinvn. 20, Ormøya (1890)
 • Tidemands gt. 21 (1891)
 • Drammensvn. 87 (1893)
 • Håkon den godes vei 21 (ca. 1902)
 • Leiegårder: Kronprinsens gt. 6–10 (1889–90) sammen med Olaf Due
 • Briskebyvn. 11 (1891)
 • Bygdøy allé 1, 5 og 7, fasadene 3 og 9 (1891–94)
 • Cort Adelers gt. 35 (1894)
 • Huitfeldts gt. 13 (1894)
 • Skovvn. 37 (1890-årene)
 • Gyldenløves gt. 39 (1910–13)
 • Banker og forretningsgårder: Storgt. 31 (1890)
 • Stortorvet 12 (1890)
 • Skippergt. 32 (1892)
 • Rådhusgt. 21 (1892)
 • Rosenkrantz gt. 4 (1892–93)
 • Karl Johans gt. 21 (1895)
 • Parkvn. 12 (1896)
 • Stortorvet 5 (1896–98)
 • Groschgården, Karl Johans gt. 45 (1896–98, nyinnredet 1984)
 • Stenersgt. 10 og 24 (1890-årene)
 • Kristiania Handelsbank, Prinsens gt. 9 (1898–1901)
 • Ombygging, Nordenfjeldske Kreditbank, Dronningens gt. 5, Trondheim (1901, revet)
 • Ombygging, Kongens gt. 20 (1903). Se også Paul Due.
 • Prosjekter: Ombygging av Kristiania Sparebank (1899). Se også Paul Due

Eget forfatterskap

 • Due, P., Steckmest, Bernhard, Samling af Skisser til udførte eller projecterede Træbygninger, Christiania, 1878

Litteratur

 • NTT, 1895, s. 27–29 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1898, s. 668–73 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1900, s. 482, 485 og 488 (ill.)
 • Teknisk Ukeblad, 1901, s. 98–100 og bilag til nr. 8 (ill.)
 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, register s. 139
 • Aftenposten, 13.02.1926
 • Morgenbladet, 21.09.1926
 • Aftenposten, 21.09.1926
 • Gierløff, C., En norsk banksaga. Den Nordenfjeldske Kreditbanks Jubileumsskrift 1868–1943, Trondheim, 1943, s. 119–20 (ill.)
 • Kirkebøe, M. C., Oslos kirker i gammel og ny tid, Oslo, 1956, s. 81–82 (ill.)
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 94, 169, 215–16, 231, 265, 288, 291, 298, 307
 • Pedersen, B. S., i Akersgaten, Oslo, 1967, register s. 284
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 271
 • Aslaksby, T., Krogstad, M., Ta vare på Oslo, Oslo, 1979, s. 41–43, 79 (ill.)
 • Tschudi Madsen, S., i Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 5, s. 23, 27 (ill.)
 • Gunnarsjaa, A., Engh, P. H., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, register s. 233 (ill.). Se også Paul Due

Arkivalia

 • Steckmest, Bernhard, Bevaringsplan for Kristiania, manuskript Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring1974, s. 9, 14, 18, 21, 24
 • Indahl, T., Victoria Terrasse. Et borgerlig leiegårdsanlegg i Kristiania, Universitetet i Oslo, 1980, register s. 225, magistergradsavhandling
 • Oslo kommune, bygningskontrollens arkiv
 • register over art nouveau arkitektur, Riksantikvaren