Liv og virksomhet

N. kom til Norge i 1956 som reklametegner. Han drev egen reklamevirksomhet til 1972 og etablerte seg deretter som billedhugger. Han arbeider med relieffer og fri skulptur i stål, jern og plast, og har utført enkelte arbeider i tre. Formspråket er stilisert figurativt som i altertavlen til Metodistkirken i Larvik (1972), eller nonfigurativt som i den dynamisk formede Frihet (1980) til Larvik videregående skole.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Earl Grunnet Nielsen
 • Johanne Hansen

Gift med

 • Ragnhild Elisabeth Tveten

Bosatt (pr 1982-1986)

Tjølling.

Utdannelse

Tegne- og malerskole i Silkeborg, Danmark 5 år; elev av Kai Flummer og Åge Haarup, Danmark 1952–56; Larvik yrkesskole, sveisekurs 1/2 år.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Statens garantiinntekt fra 1978; Studiereiser til Tyskland; Sverige; USA 1978.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem Unge Kunstneres Samfunn, jurymedlem 1970; Norsk Billedhuggerforening; Vestfold Billedkunstnere og Kunsthåndverkere, jurymedlem 1980–82; styremedlem nytt kunstsentrum i Vestfold 1979; varamann styret Bildende Kunstneres Styre 1981–83.

Priser, premier og utmerkelser

2. premie i konkurranse utsmykking av Sandar videregående skole 1980.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykning Silkeborg tekniske skole, Danmark (1956)
 • Altertavle, Metodistkirken, Larvik (stål, 1972)
 • Relieff, Munken kino, Larvik (stål, 1973)
 • Frihet, relieff, Larvik videregående skole (stål, 1980)
 • Relieffutsmykninger Nordskogen sykehjem, Horten
 • Sande videregående skole
 • Horten yrkesskole
 • Vestfold landbruksskole
 • Tønsberg politikammer
 • Godthaab rekonvalesenthjem, Oslo
 • Østlandsposten, Larvik (1976–82)
 • Vestfold fylke
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Larvik Kunstforening, 1970
 • Ibsenhuset, Skien, 1982

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1969-1970
 • Høstutstillingen, 1977
 • Høstutstillingen, 1982
 • Østlandsutstillingen, 1979-1980
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1970
 • Vårutstilling, Unge Kunstneres Samfunn, 1976
 • Sommerutstilling, Seljord Kunstforening, 1979
 • Festspillene i Bergen, 1980
 • Nordisk skulpturbiennale, Drammen, 1980
 • Vestfold Billedkunstneres årlige sommerutst

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1971, s. 67
 • Nationen, 11.08.1978
 • Wellberg, F., i Østlandsposten, 31.10.1981, (ill.)
 • Hansen, K. R., i Østlandsposten, 12.03.1982
 • Norske billedhoggere i dag, Oslo, 1983, s. 123 (ill.)