N. kom til Norge i 1956 som reklametegner. Han drev egen reklamevirksomhet til 1972 og etablerte seg deretter som billedhugger. Han arbeider med relieffer og fri skulptur i stål, jern og plast, og har utført enkelte arbeider i tre. Formspråket er stilisert figurativt som i altertavlen til Metodistkirken i Larvik (1972), eller nonfigurativt som i den dynamisk formede Frihet (1980) til Larvik videregående skole.