Faktaboks

Anders Jonsen Lunder
Født
1675
Gravlagt
6. september 1743
Begravelsessted
Kongsberg

L. begynte allerede i 1686, 11 år gammel, å lære stempelskjærer-faget. Det året ble Den Kongelige Mynt flyttet fra Christiania til Kongsberg, der hans stefar, stempelskjæreren Caspar Barth, ble ansatt. I de følgende årene assisterte han stefaren, og fra 1697 gjorde han selv alle stemplene. Han ble konstituert i embetet i 1709, og mottok kgl. bestalling i 1712. Mot slutten av 1723 fant kongen at L. ikke lenger var kvalifisert til å fortsette i embetet. Han fikk avskjed fra årsskiftet 1723/24 med 60 rdl. i pensjon, mens gasjen hadde vært 268 rdl. årlig. Avskjedigelsen ble senere av Oberbergamtet vurdert som urimelig. Dersom det er riktig at L. har utført alle stempler brukt på Kongsberg etter 1697, som han selv hevdet i et rettsforhør i 1728, kan de norske medaljene og samtlige norske mynter fra årene 1697–1723 tilskrives ham. Men det er ikke usannsynlig at ferdige stempler i enkelte tilfeller er blitt sendt opp fra København. Blant mulige arbeider av L. kan da nevnes medaljene for Kongsberg Sølvverk 1697 (Galster ill. 220), og Frederik 4s besøk på Kongsberg 1704 (Galster ill. 346) og 1719 (Galster ill. 365).

Familierelasjoner

Sønn av

  • Jonas Lunder (d. 1682)
  • Margrethe Andersdatter Warbjerg (1651 - 1699)

Gift med

  • 1683-1708 med Caspar Barth, stempelskjærer (f. 1651)

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • De største samlingene av L.s arbeider fins i Universitetets Myntkabinett, Oslo
  • Den kgl. Mønt- og Medaillesamling, København

Litteratur

  • Sundt, M., Stamtavle over Familjen Barth, (Kristiania, 1891
  • Galster, G., Danske og norske medailler og jetons ca. 1533- ca. 1788, København, 1936, s. VII, 220 (ill.)
  • Rui, H., Oversikt over gravørfagets historie i Norge, Norsk gravørmester Forening 1911__-;1961, Oslo, 1961, s. 14f
  • Skaare, K., Olaus Wiff, stempelskjærer på Kongsberg 1723–1730 i lys av norsk arkivmateriale, Nordisk numismatisk årsskrift 1961, Stockholm, 1962, s. 94–96
  • Rønning, B. R., Norges mynter 1628–1873, Oslo, 1971, (ill.)