Faktaboks

Lilli Schlytter
Sømme, Lilli; Schlytter, Caroline Holmsen Sømme; Holmsen, Caroline
Født
12. februar 1869
Død
5. september 1934

S. hadde ingen stor produksjon, men malte landskaper og enkelte portretter, bl.a. portrett av Vilhelm Krag (1895). Hun tilhørte kunstnerkretsen rundt Chr. Krohg og Lasson-døtrene og bodde i Paris og på Brøndums hotell på Skagen, Danmark i slutten av 1880-årene.

Familierelasjoner

Gift med

Utdannelse

 • Académie Colarossi, Paris ca. 1888–89

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Paris 1888–89
 • Skagen, Danmark 1889–90

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Kunstnerforbundet fra 1891 (som en av de første kvinnelige medlemmer)

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Studentersamfundets lille sal, 1893

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1890-1892
 • Høstutstillingen, 1896
 • Høstutstillingen, 1898-1899
 • Verdensutstillingen, Chicago, 1893
 • Høstutstillingen gjennem 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Portretter

 • Portrett malt av Jacob Sømme (Skagen 1889, nå Skagen Museum), gjengitt i M. Schulerud: Norsk kunstnerliv, Oslo 1960, s. 455

Litteratur

 • Morgenbladet, 10.11.1893
 • J. Thiis, i Verdens Gang, 17.11.1893
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register
 • M. Schulerud, Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 244, 251