S. hadde ingen stor produksjon, men malte landskaper og enkelte portretter, bl.a. portrett av Vilhelm Krag (1895). Hun tilhørte kunstnerkretsen rundt Chr. Krohg og Lasson-døtrene og bodde i Paris og på Brøndums hotell på Skagen, Danmark i slutten av 1880-årene.