maler

Lilli Schlytter

Faktaboks

Lilli Schlytter
Sømme, Lilli; Schlytter, Caroline Holmsen Sømme; Holmsen, Caroline
født:
12. februar 1869
død:
5. september 1934

S. hadde ingen stor produksjon, men malte landskaper og enkelte portretter, bl.a. portrett av Vilhelm Krag (1895). Hun tilhørte kunstnerkretsen rundt Chr. Krohg og Lasson-døtrene og bodde i Paris og på Brøndums hotell på Skagen, Danmark i slutten av 1880-årene.

Familierelasjoner

Gift med

Utdannelse

 • Académie Colarossi, Paris ca. 1888–89

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studieopphold i Paris 1888–89
 • Skagen, Danmark 1889–90

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Kunstnerforbundet fra 1891 (som en av de første kvinnelige medlemmer)

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Studentersamfundets lille sal, 1893

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1890-1892
 • Høstutstillingen, 1896
 • Høstutstillingen, 1898-1899
 • Verdensutstillingen, Chicago, 1893
 • Høstutstillingen gjennem 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932

Portretter

 • Portrett malt av Jacob Sømme (Skagen 1889, nå Skagen Museum), gjengitt i M. Schulerud: Norsk kunstnerliv, Oslo 1960, s. 455

Litteratur

 • Morgenbladet, 10.11.1893
 • J. Thiis, i Verdens Gang, 17.11.1893
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register
 • M. Schulerud, Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 244, 251