Faktaboks

Hjalmar Kjerulf
Født
17. september 1815, Christiania
Død
25. april 1847, Bonn

Familien ønsket at K. skulle ha en militær utdannelse før han fikk lov til å utdanne seg til maler. I 1844 søkte han permisjon fra sin brigade og reiste til Düsseldorf. Her arbeidet han noen måneder på egen hånd i nær tilknytning til vennene Bernt Lund, Fritz Jensen og Hans Gude. Han malte sammen med Gude i Norge sommeren 1845 og begynte antagelig på kunstakademiet i Düsseldorf høsten 1845. I Norge pådrog han seg imidlertid en forkjølelse som siden utartet til tuberkulose og som endte hans liv to år etter i Bonn. K. etterlot seg en del akademiarbeider, samt studier og tegninger fra Sogndal og Nes i Hallingdal, utført sommeren 1845. Blant disse er to portrettegninger, 6 års gammel gutt fra Sogn og Hallingdøl, gjengitt i Halfdan Kjerulf, Av hans efterlatte papirer 1831 - 1847, Kristiania 1917.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Peder Kjerulf, riksherold, expeditionssekretær
 • Betzy Lasson

Utdannelse

 • Artilleri- og ingeniøreksamen ved Den militære høyskole i Christiania 1843
 • kunstak. i Düsseldorf under Carl F. Sohn 1845–46

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens stipend 1845–47 (innvilget juni 1846)
 • Kuropphold i Schlesien juni-juli 1844
 • opphold i Düsseldorf 1844–46
 • studiereise til Sognefjorden og Hallingdal sammen med Hans Gude sommeren 1845
 • kuropphold i Ems og Honnef, Tyskland sommeren og høsten 1846
 • bosatt i Bonn fra desember 1846

Litteratur

 • Tønsberg, N. C., Norge fremstillet i tegninger, Christiania, 1848, s. 86/87
 • Dietrichson, L., Adolph Tidemand, (Kristiania, 1878, s. 39
 • Moe, W. (Red.), Halfdan Kjerulf, Av hans efterlatte papirer 1831–1847, (Kristiania, 1917, (ill.)
 • Hans og Betzy Gudes brevveksling, (Kristiania, 1924
 • Knutsen, A., Bunaden, Norske bygder, Sogn, Bergen, 1937, s. 174 (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, s. 40, 271

Arkivalia

 • Hansson, H., Maleren Hjalmar Kjerulfs skjebne, Universitetsbiblioteket, Oslo, 1964
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Hjalmar Kjerulf