Familien ønsket at K. skulle ha en militær utdannelse før han fikk lov til å utdanne seg til maler. I 1844 søkte han permisjon fra sin brigade og reiste til Düsseldorf. Her arbeidet han noen måneder på egen hånd i nær tilknytning til vennene Bernt Lund, Fritz Jensen og Hans Gude. Han malte sammen med Gude i Norge sommeren 1845 og begynte antagelig på kunstakademiet i Düsseldorf høsten 1845. I Norge pådrog han seg imidlertid en forkjølelse som siden utartet til tuberkulose og som endte hans liv to år etter i Bonn. K. etterlot seg en del akademiarbeider, samt studier og tegninger fra Sogndal og Nes i Hallingdal, utført sommeren 1845. Blant disse er to portrettegninger, 6 års gammel gutt fra Sogn og Hallingdøl, gjengitt i Halfdan Kjerulf, Av hans efterlatte papirer 1831 - 1847, Kristiania 1917.