P.s viktigste uttrykksmiddel er etsning og koldnål, både i sort-hvitt og i farger. Hennes hovedtema er mennesket i forhold til seg selv, til sine medmennesker og særlig i forhold til det annet kjønn. I P.s bilder er temaene gjerne allegorisk fremstilt med en grunntone av ironi og humor. Formen varierer fra en presist tegnet naturalisme til en poengtert naivisme. Enkelte temaer er laget i serier, som Hvem er du - hva gjør du? (1977–78) og Oss mennesker imellom (1978). Fra 1981 har P. vist en utvikling mot en mer ekspressiv og forenklet form, som gir assosiasjoner til Frans Widerbergs arbeider. I disse bildene befinner hennes menneskelige figurer seg i et sinnets ingenmannsland og gir uttrykk for angst, aggresjon, ensomhet og redsel for sin egen skygge. Billedformatene, som tidligere var små, er blitt større og fargene flere og sterkere. P. lager også rene barne- og figurstudier og maler dessuten lyriske landskapsakvareller og blomstermotiver. Sammen med 4 andre kvinnelige kunstnere startet P. i 1976 arbeids- og utstillingskollektivet Embla.