Andre opplysninger

  • Omtalt i 1707 i forbindelse med arbeider for Fritzøe jernverk. J. skar bl.a. modeller med akantusornamentikk. Han har laget ovnsmodellen De fire elementer (1702) og muligens Jesus er vor hiertes konge, relieffene Frederik 4. og Anna Sophia og Minerva (begge fra 1724).

Litteratur

  • Nygård Nilssen, A., Norsk jernskulptur, Oslo, 1944, bd. 2, register s. 309 (ill.)
  • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, register s. 370

Faktaboks

Didrik Jansen