Faktaboks

Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven
Welhaven, Johan Sebastian C.
Født
22. desember 1807, Bergen
Død
21. oktober 1873, Christiania

Da. J. C. Dahl var i Bergen i 1826, var også W. hjemme på besøk og benyttet anledningen til å vise Dahl sine tegninger. Denne rådet ham til å reise ut og utdanne seg som kunstner. W.s far satte seg i mot slike planer, og W. vendte tilbake til teologistudier i Christiania Fra møtet mellom Dahl og W. fins et trykk av Professor Dahl, tegnet på stein av W. (trykt 1828 av G. C. Prahl). W. tegnet også senere en rekke fint gjennomarbeidete portretter av samtidige og venner bl.a. av Hjalmar Kjerulf (privat eie), Anton Martin Schweigaard (1831, privat eie) og Jacob Calmeyer, og dessuten flere selvportretter. I sitt kunstsyn stilte W. kravet om å tolke naturen i forklaret og idealisert form. Dette kommer til uttrykk i hans landskapstegninger, særlig i flere studier av trær. W. hadde selv en begrenset erfaring når det gjaldt billedkunst, men fikk stor betydning som kunstautoritet, innflytelsesrik kritiker og toneangivende i Christiania Kunstforening i årene 1842-55. I 1834 lanserte han tanken om en kunstforening i Christiania, og Christiania Kunstforening ble startet 1836 på initiativ fra bokhandleren Johan Dahl og Anton Martin Schweigaard. Foreningen ble dominert av W. og en tyskromantisk orientering, bl.a. ble de tyske düsseldorfmalere foretrukket ved innkjøp til de årlige utlodninger. Velkjent er også "altertavlesaken", den store avisfeiden (1843-44) mellom W. og Emil Tidemand om bestillingen av en altertavle malt av Adolph Tidemand til Vor Frelsers kirke, Oslo. I sin diktning skildret W. med stor følsomhet både landskaper og de virkninger naturstemningene hadde på ham. Flere av romantikkens malere hentet motiver fra hans diktning, bl.a. malte Peter Nicolai Arbo sitt store maleri Åsgårdsreien (1869, utgave 1872, Nasjonalgalleriet, Oslo) etter W.s gjendiktning av det gamle folkesagn.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johan Ernst Welhaven, hospitalprest
 • Else Margrethe Cammermeyer

Gift med

 • Aker, 1845 med Josephine Angelica Bidoulac (1812 - 1866)

Stillinger, medlemskap og verv

 • Varamedlem styret Christiania Kunstforening 1842, styremedlem 1843-55, formann 1845-47, 1849-55

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Tegninger fra Nasjonalgalleriet, Oslo, 1915

Portretter

 • Se Norske portretter. Forfattere, Oslo 1956, register (ill.), med bl.a. 2 selvportretter (tegninger) gjengitt s. 115
 • Byster (1863 marmor og 1867 terrakotta, Nasjonalgalleriet, Oslo) utført av Julius Middelthun gjengitt s. 117 og 118. Skulptur (bronse 1908, Oslo) utført av Gunnar Utsond gjengitt i Østvedt, E.: Telemark i norsk billedhuggerkunst, Skien 1967, s. 53
 • Selvportrett (tegning) gjengitt i Bull, F. og Paasche, F.: Norsk litteraturhistorie, Oslo 1959, bd. 3, s. 383

Eget forfatterskap

 • Norsk forfatterlexikon, 1908, s. 324-57
 • Nytt norsk forfatterleksikon, 1971, s. 241-42

Litteratur

 • Illustreret Nyhetsbl., 1861, s. 126
 • Anton Martin Schweigaard. Barndom og ungdom, 1883, (ill.)
 • Professor Dahl, 1893, bd. 1, s. 235
 • Kaptein Prahl, 1896, s. 26
 • Illusteret Norsk Litteraturhistorie, 1896, bd. 2, s. 136-37
 • J. S. Welhaven, 1900, bd. 1, s. 29-30, 38-42, 50, 54-57, 61
 • Norsk billedkunst, 1904, register
 • Norske malere og billedhuggere, 1904-1907, bd. 1-3, register (ill.)
 • Juleroser, 1907, s. 1
 • Norges storgaarde, 1912, s. 192
 • Aftenposten, 24.01.1915, (ill.)
 • Halfdan Kjerulf. Av hans efterladte papirer 1831-47, 1917-1918, bd. 1, s. 57, 73
 • Kunst og Haandverk, 1918, (Festskrift til Johan Bøgh), s. 88
 • Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, 1936, s. 35, 39
 • Nasjonalgalleriet, Oslo gjennem hundre år, 1937, register
 • Julius Middelthun, 1946, register
 • Norske portretter. Forfattere, 1956, register
 • Norsk litteraturhistorie, 1959, bd. 3, s. 379-435 (ill.)
 • Norsk kunstnerliv, 1960, register
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, 1965, s. 8, 28, 30 (ill.)
 • Telemark i norsk billedhuggerkunst, 1967, register (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, 1972, bd. 19, spalte 975-76
 • Norsk Biografisk Leksikon, 1977, bd. 18, s. 401-27
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1983, bd. 12, s. 554-55