I løpet av siste ti-årsperiode har M. utviklet seg til en habil grafiker. Fra 1978 har hun arbeidet ved Atelier Nord og fått impulser fra Anne Breivik både når det gjelder motivkrets, formspråk, fargebruk og teknikk. Hun arbeider med metallgrafikk. Motivene er dyr, planter, naturutsnitt og kloder i verdensrommet, ofte gjengitt i et blåsvart mørke hvor lyset blir det livgivende og formende elementet. De dempede ulmende fargene og den særpregede bruken av lyset gir hennes bilder en dyster og mystisk ro. M. har hatt eget verksted i Spydeberg fra 1982.