Faktaboks

Samuel Egelson Tveit
Født
16. mai 1866, Sauda
Død
31. mai 1957, samme sted

T. ble født i Saudasjøen, der faren drev et lite gårdsbruk. Han gikk i malerlære i 3 år og arbeidet noen år som håndverker. T. kom sent i gang som kunstner, men fikk etter hvert en solid utdannelse. På Tegneskolen slapp han forbi elementærklassen takket være en skissebok han framla. En tid delte han atelier med Nikolai Astrup og A. C. Svarstad. Han kopierte rosemaling og annen bondekunst for Kunstindustrimuseet i Kristiania og underviste en tid i rosemaling på en håndverksskole. T.s tidligste arbeider er bundet til den naturalistiske tradisjon fra 1880-årene. I Sild og poteter (1941, Stavanger Faste Galleri) representerer han naturalismens syn på motivets underordnede betydning. T. var først og fremst landskapsmaler, men særlig i yngre år også figurmaler og en habil portrettmaler med evne til inngående karakteristikk av modellene. Som eksempel på hans portrettkunst nevnes ofte Portrett av far (1896) og En fattiggutt (1912). Landskapsmotivene hentet han fra de forskjellige steder hvor han bodde. Samtidens kritikk roste hans store bilde Vinternatt i Lofoten, som enkelte fant monumentalt. Blant hans malerier fra Setesdal kan nevnes Årestue i Årestue i Setesdal (1946, Stavanger Faste Galleri). Ellers går Rogalandsnaturen igjen i hans kunst. Mange av T.s bilder har motiv fra hjembygden Sauda, hvor han kjøpte seg hus i 1929. T. hadde en stor forkjærlighet for stemningsfulle motiver som høyfjell, klare fjellvann og fargerik vegetasjon i vekslende lys til forskjellige årstider. Han var opptatt av lyset som stemningsskapende element, som i Gulnende bjørk ved et fjellvann (1947).

Etter hvert ble T.s penselføring noe friere og fargene mer klare og lyse. I Rekonvalesent (1930), med sin rike koloritt, og I peiskråi kan en viss påvirkning fra impresjonismen spores. Joachim Skovgaard betydde mye for T. som lærer og det var antagelig han som fikk T. til å male altertavler. Men T. har også hentet inspirasjon fra gamle, naive alterbilder som han har sett på sine reiser i dalene for å studere folkekunst.

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under Wilhelm Peters, Oscar Wergeland og Herman Major Schirmer 1891-94
 • kunstak., Berlin 1897
 • kunstak., København under Joachim Skovgaard og Viggo Johansen 1907-08
 • angivelig kort tid ved Kristian Zahrtmanns malerskole

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1896
 • stipend for å samle rosemønstre for Kunstindustrimuseet i Oslo 1898
 • Houens legat 1906/07
 • Kortere studieopphold i Leipzig, Hamburg og Dresden 1897
 • studiereiser til Italia
 • kopiert folkekunst i Telemark og Hallingdal 1898-99
 • bosatt i Nord-Norge 1904-07
 • København 1907-08

Priser, premier og utmerkelser

 • Bronsemedalje Verdensutst. i Paris 1900 for Fattiggutten

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavler til Etne (1915), Sauda (1918), Skogn og Grindheim kirker
 • Utsmykning og altertavle til Husby kirke, Helgeland.
 • Stavanger Faste Galleri
 • Bergen Billedgalleri
 • Christianssands Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Sandnes Kunstforening
 • Etterlatte bilder, Sauda rådhus

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1905
 • Høstutstillingen, 1913
 • Høstutstillingen, 1929
 • Vestlandsutst., 1926
 • Vestlandsutst., 1934
 • Vestlandsutst., 1948
 • Charlottenborgudstillingen, 1907
 • Vårutst., 1915
 • Vårutst., 1921
 • Jubileumsutst., 1925
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, 1975

Portretter

 • Tegnet portrett utført av Ottar Espeland (1934) gjengitt i Morgenavisen 16.4.1951
 • Maleri utført av Egil Tveit gjengitt i G. Schanche Hidle: Profiler og paletter i Rogalands kunst, Stavanger 1965, s. 184

Litteratur

 • For den bildende kunst, 1963, register
 • Profiler og paletter i Rogalands kunst, 1965, s. 183–86 (ill.)
 • Drammens Kunstforening 1867-1967, 1967, s. 172
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 254
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, 1975, s. 29, katalog Stavanger Kunstforening
 • Stavanger. Byen i billedkunsten, 1976, s. 108–09 (ill.)
 • Dagbladet, 03.1907
 • i Dagbladet, 19.11.1912
 • i Dagbladet, 14.05.1921
 • Norske Intelligenssedler, 12.10.1913
 • Bergens Aftenblad, 03.03.1914
 • Tidens Tegn, 11.07.1915, (ill.)
 • Verdens Gang, 06.10.1918, (ill.)
 • Stavanger Aftenblad, 01.1919
 • i Morgenposten, 14.05.1921
 • i Morgenposten, 21.05.1921
 • Ryfylke, 19.12.1947
 • Haugesunds Dagblad og Rogaland, 22.12.1947
 • i Bergens Arbeiderblad, 17.03.1951
 • i Morgenavisen, 20.03.1951
 • i Bergens Tidende, 21.03.1951
 • Haugesunds Avis, 15.08.1952
 • Rogaland, 18.10.1958, (ill.)
 • i Rogalands Avis, 24.10.1958, (ill.)
 • i Stavanger Aftenblad, 30.10.1958
 • Haugesunds Dagblad, 18.11.0001
 • Haugesunds Dagblad, 22.11.1958, (ill.)
 • Rogalands Avis, 16.11.1974, (ill.)
 • Haugesunds Avis, 19.10.1981, (ill.)
 • Ryfylke, 20.10.1981

Faktaboks

Samuel Egelson Tveit