Faktaboks

Leiv Tjøstolvson Aslestad
Født
1772, Fyresdal
Død
1846, Skien

A. bodde på den ensomt beliggende heigården Nigard-Aslestad i Fyresdal hele sitt liv. Han var ugift og kunne pga. en skadet arm drive lite med gårdsbruk. Han reiste mye omkring og malte i Fyresdal, Skafså, Mo og Setesdal. Han malte kister, skap og enkelte stueinnredninger. Hvem han lærte å male av vet man ikke, heller ikke hvorvidt han hadde elever. Men på den nærmeste gården, Buine, bodde brødrene Tov og Nikuls Gunnarson som begge var rosemalere. Det er nokså sannsynlig at det har vært kontakt mellom A. og disse.

Vi vet lite om A.s tidligste arbeider. En kiste på Songedal i Fyresdal (1806) kan være malt av A. Fargevirkningen er her som i en del senere kister enkel og kraftig, og det er malt stort og bredt. Han utviklet etter hvert en egenartet stil i rosene. Fargene var gjerne mørkt blått med overgang til lyseblått og hvitt, nokså mye sinoberrødt og litt gult. En kiste på Lundehall i Fyresdal (1815) er malt i A.s særpregede stil. En annen kiste på Snarteland i Fyresdal (1820) har sort bunnfarge, røde og hvite bånd, runde hvite navnefelt med rødt bånd omkring. På Rofshus i Fællandsgrenni i Mo er en lignende kiste fra samme år. På Åmlid i Skafså er et skatoll fra 1821. I 1824 malte han stueinnredningen på Gåstjønn i Skafså. Hovedfargen er mørk blå, fyllingene er hvite og røde med roser.

A. var en fremragende rosemaler og fikk flere etterlignere. Mange arbeider som tidligere ble tilskrevet A. anses i dag å være malt av disse.

Litteratur

  • Meyer, J., Fortidskunst i Norges bygder, Telemarken 6, Oslo, 1926, s. 26–28
  • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1954, bd. 3, register s. 205
  • Anker, P., Folkekunst i Norge, Oslo, 1975, s. 185

Faktaboks

Leiv Tjøstolvson Aslestad