Faktaboks

Anton Meyer Monrad Kielland
Født
6. november 1878, Lunde, Dalane i Rogaland
Død
23. september 1949, Bergen

Etter bybrannen i Ålesund, var K. i tiden 1904 - 05 assistent på filialkontoret til sin bror, arkitekt Jens Zetlitz Monrad K. I 1906 reiste han til New York og ble ansatt i Woolworth-konsernet under arkitekt Cass Gilbert. I 1912 åpnet han eget arkitektkontor i Bergen. Her tegnet han en rekke bygninger, mest villaer i byens utkant, samt forretningsgårder i sentrum. I tiden før den 2. verdenskrig tegnet han hovedsakelig hoteller i Nordfjord, Sogn og Fjordane, samt Hardanger. Bygningene han utførte i Ålesund sammen med Jens Zetlitz Monrad K. viser alle innflytelse fra den tysk-østerrikske utforming av jugendstilen, mens hans forretningsgårder i Bergen fra årene før den 1. verdenskrig, f.eks. Olav Kyrres gt. 45 og Kong Oscars gt. 31, har nybarokke stilelementer. Dekorative elementer som sokkel, vindusomramninger og gesimser er her utført i huggen granitt eller råkopp, mens fasaden for øvrig er pusset. Denne materialbehandling er typisk for hans bygninger i denne perioden. De to bygninger han utførte i samarbeid med Finn Berner i begynnelsen av 1920-årene, Telegrafbygningen og Standgt. 3, er utført i nyklassisisme.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Diderikke Jørgine (dikka) Monrad
 • Jacob Kielland, sogneprest

Gift med

 • 1907 med Alfhilde Augusta Hovland

Utdannelse

 • Eksamen artium 1898
 • Den kgl. Tegneskole 1898 - 1900
 • praksis ved arkitektkontor i Bergen ca. 1900 - 02
 • undervisning 2 år og praksis på arkitektkontor 1 år, London 1902-04

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i London 1902 - 04
 • New York ca. 1906 - 12

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Bergen Arkitektforenings styre, formann 1916

Priser, premier og utmerkelser

 • Houens fonds premie 1924 for Telegrafbygningen i Bergen sammen med Finn Berner

Utførte arbeider

 • Bergen: Kalfarvn. 49, dobbeltvilla for F. Sundt (1912)
 • Kong Oscars gt. 27 og 29, forretningsgårder for O. M. Olsen og K. M. Andersen (1912)
 • Olav Kyrres gt. 45, forretningsgård (1913)
 • Kong Oscars gt. 31, forretningsgård (1913)
 • Halfdan Kjerulfs gt. 2–4, forretningsgård for W. Jacobsen (1914)
 • 3 våningshus, Konsul Børsgt. og Professor Hansteens gt. for Møhlenpris Byggeselskap (1914)
 • Årstadgjeilen, 5 bolighus for Aarstadgjeilen Byggeselskap (1923)
 • Telegrafbygningen, Starvhusgt. 4 sammen med Finn Berner (1923 - 27)
 • Strandgt. 3, forretningsgård for Nic. M. Nielsen sammen med Berner, F. (1923)
 • Fløenbakken 22a, bolighus for Martin Olsen (1924)
 • Ålesund sammen med Jens Zetlitz M. Kielland (1904 - 05): Apotekergt. 5, 9b, 10
 • Keiser Wilhelms gt. 61
 • Brunholms gt. 3
 • Skaregt. 7
 • Nedre Strandgt. 23
 • Hellegt. 3
 • Øvregt. 5
 • Kongsgt. 11, 12, 16, 17, 22, 23
 • Storgt. 24
 • Molovn. 2 - 4
 • Grimmergt. 5
 • Hoteller: Flere i Nordfjord, Sogn og Fjordane samt Hardanger, bl.a. utvidelse av Vestrheims hotell, Ulvik (1935)
 • Prosjekter: Bibliotek på Engen, Bergen (1912)
 • Konkurranseutkast til Trygdekassen, Bergen (1931)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Bergens håndverk og industriforenings jub.utstilling, 1922

Eget forfatterskap

 • Kielland, Anton Meyer Monrad, Arnesen, Odd, Bergens forretningsstrøk før og nu, Stavanger, 1928, Sammen med

Litteratur

 • Geelmuyden, C., Schetelig, H. (Red.), Bergen 1814–1914, Bergen, 1915, bd. 2, s. 767
 • Fougner, E., Norske ingeniører og arkitekter, (Kristiania, 1916, s. 141
 • Studentene fra 1898, (Kristiania, 1923, s. 180–81
 • Studentene fra 1898 II, Oslo, 1949, s. 111–112
 • Dagen, 05.11.1938
 • Norske hus, 1950, s. 316
 • Bøe, A., Før funksjonalismen, Byggekunst, 1958, s. 136, 139
 • Tvinnereim, H. S., Arkitektur i Ålesund 1904–1907, Aalesunds Museums skrifter, Volda, 1981, nr. 13, s. 215
 • Byggekunst, 1922, s. 182–88
 • Byggekunst, 1927, s. 97__-;101
 • Byggekunst, 1928, s. 12
 • Byggekunst, 1929, s. 80
 • Byggekunst, 1931, s. 220
 • Byggekunst, 1933, s. 193 (ill.)
 • Byggekunst, 1935, s. 108 (ill.) og tillegg s. 47__-;49
 • Byggekunst, 1937, s. 81 (ill.)

Arkivalia

 • Bull, Schak, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880–1930, manuskript i Bergen Arkitektforening, 1932
 • Tvinnereim, H. S., Arkitektur i Ålesund 1904–07, Oppattbygginga av byen etter brannen 23. januar 1904, Universitetet i Oslo, 1980, magistergradsavhandling

Faktaboks

Anton Meyer Monrad Kielland