Etter bybrannen i Ålesund, var K. i tiden 1904 - 05 assistent på filialkontoret til sin bror, arkitekt Jens Zetlitz Monrad K. I 1906 reiste han til New York og ble ansatt i Woolworth-konsernet under arkitekt Cass Gilbert. I 1912 åpnet han eget arkitektkontor i Bergen. Her tegnet han en rekke bygninger, mest villaer i byens utkant, samt forretningsgårder i sentrum. I tiden før den 2. verdenskrig tegnet han hovedsakelig hoteller i Nordfjord, Sogn og Fjordane, samt Hardanger. Bygningene han utførte i Ålesund sammen med Jens Zetlitz Monrad K. viser alle innflytelse fra den tysk-østerrikske utforming av jugendstilen, mens hans forretningsgårder i Bergen fra årene før den 1. verdenskrig, f.eks. Olav Kyrres gt. 45 og Kong Oscars gt. 31, har nybarokke stilelementer. Dekorative elementer som sokkel, vindusomramninger og gesimser er her utført i huggen granitt eller råkopp, mens fasaden for øvrig er pusset. Denne materialbehandling er typisk for hans bygninger i denne perioden. De to bygninger han utførte i samarbeid med Finn Berner i begynnelsen av 1920-årene, Telegrafbygningen og Standgt. 3, er utført i nyklassisisme.