N. malte landskaps- og figurbilder, samt en del portretter, bl.a. portrettene av forfatterne Sigurd Hoel (olje, 1917, privat eie) og Peter Bendow (olje, ca. 1920, privat eie).