H. arbeider med bekledningsstoffer og veggdekorasjoner i stofftrykk. Hun deler gjerne inn flaten i kvadratiske og friselignende felter og kombinerer figurative og nonfigurative motiver.