W. var utdannet som dekorasjonsmaler og arbeidet bl.a. som dekoratør sammen med Philip Rice i New York i 1890-årene. I Norge arbeidet han også i dekorasjonsfaget og var dessuten i mange år overlærer på dekorasjonslinjen på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania. Staffelimaleriet ble en sommerbeskjeftigelse i innlandet eller ute ved kysten, bl.a. på Citadelløya ved Larvik 1912-13. I Kunstnerforbundet 1941 viste han arbeider fra et langt livs mangesidige virksomhet. Noen dyktig utførte kopier etter bl.a. Jean Honoré Fragonard og Nicolas Lancret viste til inspirasjonskilder for hans egne dekorative arbeider, hvor han foretrakk de muntre, lette dekorasjoner med overflod av grasiøse skikkelser. Flere inngående stilhistoriske studier av gamle, norske interiører utført i akvarell har både kunstnerisk og kulturhistorisk verdi. W. malte også små landskapsstudier, bl.a. fra oppholdet i Amerika, med havnepartier, kyststrøk og gamle bygninger. Oljestudiene har fine lysvirkninger og er malt i lyse farger i en litt forsiktig finpenslet teknikk.