Aa. var ansatt hos arkitektene Gunnløgsson og Nielsen, Kbh 1959-61. Fra 1961 har han hatt egen arkitektpraksis i Oslo sm.m. Christian Fosse under firmanavnet Arkitektene Fosse og Aasen A/S.