Faktaboks

Otto Valstad
Født
11. desember 1862, Øvre Hvalstad, Asker
Død
20. juni 1950

V. tok svenneprøve som møbelsnekker og gjennomgikk deretter Asker Seminar. Fra 1884 var han i tre år lærer i hjembygda og begynte samtidig å male. Etter en skuffende debut på Høstutstillingen i 1890, fortsatte han som lærer helt fram til 1899. V. var da en søkt portrettmaler, stort sett selvlært innen en snever naturalistisk form. Han skal også ha malt og tegnet etter fotografier, noe man aner bl.a. i det gjennomarbeidede portrettet av fru Lina Brun (1901, NG), sittende på verandaen med hekletøyet hvilende i fanget. Portrettet av Kunstnerens hustru (1905) er mer poserende og dertil preget av tidens nyromantiske stemning. V. malte også landskaper, bl.a. Gammel Askergård i måneskinn (1906), Kjempehaugen (1920) og Bjørgan, Bjørnsons fødested (1931) og flere interører og gruppebilder, som f.eks. Kaffeslaberas (1911, -37). V. var dessuten en meget benyttet illustratør. Hans tegnestil er noe tørr, men særlig tegninger av barn er livfulle og sjarmerende. Illustrasjonene til Æsops fabler har dessuten en viss dekorativ holdning.

Otto og Tilla V.s hjem på Valstad i Asker, hvor de flyttet inn i 1902, ble et kultursentrum i bygda. Her bodde en rekke kunstnere, malere, billedhuggere og forfattere for kortere eller lengre tid, bl.a. Hulda og Arne Garborg og Johan Bojer. På gården samlet V. gamle stuer, stabbur, loft og møbler for å bevare minner om bygdas kultur og egenart. I 1937 lot han etter egen tegning bygge Kunstgalleriet, som inneholdt bl.a. hans egne arbeider. Samme år overdrog ekteparet V. eiendommen med hus, inventar og Kunstgalleriet som gave til Asker kommune.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Andreas Olsen Valstad
 • Lisa Johansdatter Solstad

Gift med

 • 1893 med Georgine (tilla) Christiansen Mathilde (1871 - 1957)

Utdannelse

 • Académie Julian, Paris under Jules (?) Lefèbvre og Robert Fleury 1897
 • Den kgl. Tegneskole, bl.a. under Johan Nordhagen

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes leg. 1901
 • statsstip. 1902-03
 • Reiser til Frankrike, Spania, Italia, Tyskland, Nederland og England

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer Tønsberg middelskole 1887-99
 • Stemmerett BKS, varamedlem styret 1907-18, 1925-27, styremedlem 1928-30
 • medlem Den faste Jury 1909, 1913-14, 1928-29
 • medlem kommisjonen for reisning av et kunstnernes hus 1912
 • medlem Asker herredsstyre
 • medlem Den norske Forfatterforening og PENklubben

Priser, premier og utmerkelser

 • Bronsemedalje, San Francisco-utst. 1915
 • æresmedlem T.forb.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Reidar Sendemands overgivelse, Tønsberg høyere almenskole (maleri 1887/99)
 • Asker kirke (1930)
 • Portrett av Theis Lundegaard, Stortingets Eidsvoldsgall.
 • NG (1 maleri)
 • Drammen Kunstfor. FG
 • OB
 • Asker museum
 • Gall. Nazionale del Arte Moderna, Roma
 • Gall. Internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro, Venezia
 • OKK

Illustrasjonsarbeider

 • O. Prestrud og O. Valstad: Juletreet, Billedbog for børn, Chra. og Kbh. 1891
 • R. Løland: Kvitebjørnen, Kra. 1906
 • S. Frich: Smaafolk, Kra. 1908
 • S. Moren: Den store tømmerdrifta, Kra. 1909
 • O. Valstad: Smaakarer, Kra. 1910
 • H. Floden: Brør og halvbrør, forteljingar for barn, Kra. 1910
 • A. Garborg: Kolbotn-Brev, Kra. 1911
 • (J. Falkberget): Jutulhistorier fortalt av 'n Soplim-Tosten sjøl, Kra. 1912
 • Æsop: Fabler, Kra. 1918
 • M. Munthe: Sanger om dyrene, Kra. 1922
 • S. Balstad: Med farfar på seteren, Oslo 1929, Sommeren etter med farfar på setra, Oslo 1940, og Julehelg hos farfar, Oslo 1941
 • O. Valstad: Torvills saga, Oslo 1939
 • Medillustratør: A. Austlid: Lesebok for folkeskolen, Kra. 1909 og Norsk lesebok, Oslo 1928-31
 • Juleroser, Kbh. 1906

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1890
 • Høstutst., 1892
 • Høstutst., 1894
 • Høstutst., 1896
 • Høstutst., 1899-1901
 • Høstutst., 1903-1906
 • Høstutst., 1908-1909
 • Høstutst., 1912-1915
 • Høstutst., 1917
 • Høstutst., 1919
 • Høstutst., 1922
 • Høstutst., 1924-1936
 • Høstutst., 1945
 • Salonen, 1897
 • Norska konstnärers arbeten, 1904
 • Esposizione internationale di Roma, 1911
 • Den norske utst., 1913
 • Internationale Kunstausst., 1913
 • Esposizione internationale, 1914
 • Panama-Pacific International Exposition, 1915
 • Norsk målarkonst, 1915
 • Vårutst., 1915
 • Landsutst., 1930
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, 1932

Portretter

 • Byste utført av Anne Grimdalen (bronse, 1932, Høstutst. 1933) gjengitt i H. Nerhus: Eventyret om Anne Grimdalen, Oslo 1959, s. 45
 • Tegning utført av Øyvind Sørensen gjengitt i Aftenp. 10.12.1932

Faktaboks

Otto Valstad