Faktaboks

Torvald Moseid
Født
4. august 1917, Byglandsfjord, Setesdal
Død
13. januar 2000, Oslo

M. har arbeidet med forskjellige materialer, glass, stengods, tre og tekstil. Han har hentet inntrykk fra eldre tiders kunst, europeisk, asiatisk, bysantinsk, romansk, og ikke minst fra norsk folkekunst. Som glasskunstner arbeidet M. i 1940-årene med nye former for bruksglass og kunstglass. Han eksperimenterte også med innlagt, farget glass og hører til banebryterne på dette felt. I 50-årene utførte han bl.a. en vegg i la-dalle-glass for den norske sjømannskirke i Hamburg. Han har også arbeidet med sandblåst glass og betong. Videre har han utført glassmalerier for en rekke kirker, både nonfigurative og figurale komposisjoner. Til M.s første skulpturale arbeider hører Torso (1948), hvor formgivningen er kombinert med treets spesielle struktur. Blått Panterhode (1950), er utført i stengods ved Den kgl. Porcelainsfabrik, København, i tett klar form. I 1951 debuterte M. som billedhugger på Høstutstillingen med stengodsarbeidet Maskene. Til større skulpturale arbeider fra 50-årene hører en vegg i sandblåst betong i Ragna Ringdals daghjem, Oslo (1954) hvor motivet er springende dyr, og trerelieffet til spisesalen på M/S Leda (1952). I sine kirkelige skulpturale oppdrag bygger M. på bysantinsk og romansk kunst, slik som i de alterskapformede altertavler i Åkra kirke, Hordaland (1954) og Lovund kirke, Nordland (1960). I 1961 utførte han alterutsmykning med oppstandelsesmotiv for den norske sjømannskirke i Hong Kong. I 1970 utførte han en abstrahert komposisjon i betong for sjømannskirken i Haifa. Et hovedverk innenfor M.s kirkelige skulpturer er korsfestelsesgruppen i Sinsen kirke (furu, 1971) med den korsfestede, flankert av Maria og Johannes, i tung, lukket form. I disse arbeider har M. bidratt til å fornye norsk kirkekunst. M. har vunnet spesiell oppmerksomhet med sine tekstile arbeider, både kirkelige og profane. Han har utført kartonger for broderier, men først og fremst arbeidet egenhendig med tekstil, både i broderi og applikasjon. På debututstillingen i 1949 stilte han bl.a. ut kartongen Betlehemsmarken, som ble utført som broderi på silke 1952 ved Statens kvinnelige industriskole, Oslo (Kunstindustrimuseet i Oslo). Videre har han utført kartonger og gitt anvisning for praktmessehakler. I de egenhendige tekstilarbeider applikerer og broderer han fritt, uten kartong. I stedet tegner han med tråden. I 1954 utførte M. en brodert og applikert frise med fuglemotiver for Nes herredshus, Hedmark. I 1978 anvendte han igjen fuglemotiver i en brodert frise for Siemens-bygget i Østre Aker. Ved siden av profane oppdrag, benytter han også broderi og applikasjon for kirkelige oppdrag, som i Langhus nye kirke (1976). Det største tekstilarbeid fra M.s hånd er den broderte frisen De fire årstider som han påbegynte i 60-årene og fullførte i 1982. Arbeidet, over 60 meter langt og 58 cm høyt, er utført i mangefarget lin og spelsaugarn på bunn av ufarget lin. Broderiet er vesentlig utført i enkel leggsøm. Mange av motivene i de tidligere arbeider er gjentatt i frisen: blomster, trær, fugler, mennesker i klassisk ro og i levende bevegelser. Året manes frem med vår, flammende sommer, gyllen høst og vinternatt. I 1979 la M. opp til en ny storstilt broderifrise, Orfeus og Eurydike. Deler av frisen, Pastorale, ble presentert for publikum i 1980 og bekrefter ytterligere kunstnerens mangfoldighet og talent.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Tellef O. Moseid
 • Mari Kildal

Gift med

 • 1950 med Ingebjørg Christensen, pianist

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1940–45
 • hospitant Marie Gudme Leths stofftrykkverksted, København 1/2 år 1946
 • assistent Glassmagasinets tegnekontor, Oslo 1946–48
 • hospitant Den Kgl. Porcelainsfabrik, København 1949–50

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise i Skandinavia
 • England
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Italia
 • Tyrkia
 • Bulgaria
 • Israel
 • Cambodia
 • Hong Kong

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Norges Rederforbund, Oslo (sandblåst glass, 1946)
 • Cappelens forlag, Oslo (sandblåst glass, 1947)
 • M/S Cort Adeler (trerelieff, 1950)
 • M/S Leda (trerelieff, 1952)
 • Ragna Ringdals daghjem (sandblåst betong, 1954)
 • Åkra kirke (altertavle, 1954)
 • Nes herredshus (tekstil, 1954)
 • Gamle Aker kirke (glassmaleri, 1955)
 • Berg kirke, Senja (altertavle og glassmaleri, 1957)
 • Østmarkkapellet, Oslo (korsfestelsesgruppe)
 • Stødle kirke, Etne (krusifiks, 1958)
 • Sjømannskirke i Hamburg (la-dalle-glass og tekstil, 1959)
 • Hasle kirke, Oslo (glassmalerier, 1960)
 • Lovund kirke (alterskap, 1960)
 • M/S Polarlys (stengodsrelieff, 1961)
 • Domkirkens aldershjem, Oslo (altertavle, 1961)
 • Sjømannskirke, Hong Kong (alterskulpturer, 1961)
 • Våle kirke, Vestfold (tekstil, 1963)
 • Rjukan kirke (glassmalerier, 1968)
 • Eysteinskirken, Hjerkin (glassmaleri, 1969)
 • Domkirken, Bergen (glassmaleri, 1970)
 • Sjømannskirke, Haifa (betong, 1970)
 • Sinsen kirke (korsfestelsesgruppe, 1971)
 • Leonardstatuetten (1972)
 • Rælingen kirke (glassmaleri, 1973)
 • Vigra kirke (glassmalerier, 1975)
 • Langhus nye kirke (tekstil, 1976)
 • Siemens-bygget, Østre Aker (tekstil, 1978)
 • Vågsbygd kirke (glassmalerier, 1970-årene)
 • De fire årstider, Universitetsforlaget, Oslo (tekstil 1960-årene-1982)
 • Kunstindustrimuseet i Oslo

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1951
 • Norsk Brukskunst, 1949
 • The Arts of Norway, Florida, USA, 1957
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, 1958
 • Vandreutstilling USA, 1958
 • Maihaugen, 1967
 • Gall. Galtung, Oslo, 1980

Separatutstillinger

 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1977

Litteratur

 • Bergens Tidende, 04.12.1948
 • Morgenbladet, 12.11.1949
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 25.11.1949
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 24.11.1949
 • Schjødt, L., i Arbeiderbladet, 18.11.1949
 • Hals, H., i Dagbladet, 25.11.1949
 • Engelstad, E. S., i Verdens Gang, 16.11.1949
 • Michelet, J. F., i Morgenbladet, 22.01.1949
 • Heiberg, H., i Bonytt, 02.1950
 • Kvalvaag, O., i Vårt Land, 06.10.1951
 • Breivik, T., i Morgenavisen, 20.03.1954
 • The Bayeux Tapestry, London, 1957
 • Craft Horizon, 03.1958-01.04.1958
 • Clayhills, H., i Bonytt, 1958, nr. 6
 • Bryn, E., i Dagbladet, 02.08.1960
 • Brochmann, O. (Red.), Glassmaleri i Norden, København, 1966
 • Parmann, ø., i Bonytt, 1967, nr. 10
 • Schjødt, L. (Red.), Norsk kunsthåndverk, Landsforbundet Norsk Brukskunst ved 50-års-jubileet 1968, Oslo, 1968, s. 106
 • Parmann, ø., i Kunsten idag, 1970, s. 21–22
 • Sjøvold, Aa. B., Broderikunst og prydsøm, Oslo, 1976, s. 44–45
 • Østby, L., Norsk kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 276
 • Christie, S., De fire årstider, 1977, katalog Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Christie, S., De fire årstider, Kunst og Kultur, 1978, s. 1–12 (ill.), 54

Faktaboks

Torvald Moseid