Som grafiker arbeider Aa. mest med fargeetsninger, men han har også utført linosnitt, litografi, reliefftrykk og offset. Aa. var initiativtaker til utstillingen Kritisk realisme 1977/78, en retning som definerer hans egen uttrykksform. Våre omgivelser forsøkes analysert kritisk ved fotografisk/realistiske gjengivelser, ofte sett gjennom mediabildenes synsvinkel og utsnitt. Forfeilet teknologi representeres ved staffasje som f.eks. bilvrak. Fra omkring 1980 har Aa. først og fremst arbeidet med maleri.