L. var ingeniør av yrke. Etter at han flyttet til Svolvær i 1927 inviterte han årlig malere til å tilbringe vinteren der oppe og fikk korrektur av dem. Han var primus motor for opprettelsen av Kunstnerhuset i Svolvær i 1952 og dets første intendant.