Faktaboks

Rolf Ramm Østgård
Født
15. januar 1923, Kristiania
Død
8. november 2014, Bærum

Ø. var i studietiden ansatt hos arkitekt Hakon Ahlberg, Stockholm 1942-43 og som assistent hos arkitekt Knut Bergersen, Trondheim 1946-47. I 1947-48 arbeidet han hos arkitekt Alvar Aalto i Finland og deretter hos arkitekt Erling Viksjø, Oslo 1948-52. Ø. var overarkitekt hos Riksarkitekten i 1952-56 og leder av prosjekteringsavdelingen. Han har deretter hatt egen arkitektpraksis i Oslo. I tillegg til sin store praksis, som i første rekke har omfattet kontor- og administrasjonsbygg, har Ø. nedlagt et stort arbeide i byggefagets organisasjoner, særlig innenfor administrasjon og styring av byggeprosjekter.

Ø.s bygg preges av store, rolige volumer og det dominerende materialet er i regelen tegl. Det nye Kjemibygget på Blindern, Oslo er et typisk eksempel, tilpasset den eldre midtbygningen og anleggets klassisistiske karakter. Den samme kvalitet og ro preger Ambassaden i Peking til tross for at den består av flere bygg som skal dekke mange ulike funksjoner.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Nikolai Ramm Østgaard, oberst (1885 - 1958)
 • Ragni Gullichsen, hoffdame (1894 - 1956)

Gift med

 • 1947 med Helene Bergland Ottesen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Bærum

Utdannelse

 • Examen artium 1941
 • Norges Tekniske Høyskole Arkitektavdeling eksamen 1947

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Egers legat 1963
 • Oslo bys kunstnerpris 1981

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund 1947, visepresident i landsstyret 1964-68, president 1968-70
 • jurymedlem ved en rekke arkitektkonkurranser
 • formann Byggefagrådet 1968-71
 • medlem Den antikvariske bygningsnemnd 1966-79
 • medlem samarbeidskomiteen for Norges Tekniske Høyskole 1970-76
 • medlem Bygg- og Anleggskomiteen, Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd 1973-77, formann 1977-78

Utførte arbeider

 • I Oslo når ikke annet er nevnt. Norges ambassade i New Delhi (1960)
 • Nybygg for Norges veterinærhøgskole, Ullevålsvn. 72 (1960-79) og Veterinærinstituttet (1973)
 • Forenede Trykkerier, Lillogt. 5 (1962)
 • Kjemibygget på Blindern, Universitetet i Oslo (1968)
 • Norges ambassade i Peking (1973)
 • Avishus for Schibstedgruppen, Hans Møller Gasmanns vei (1975)
 • Sentralanlegg for Atlas Copco, Langhus, Ski (1977)
 • Norsk A/S Philips, kontorbygg, Sandstuvn. 70 (1977)
 • Astrup & Sønn, kontor og lagerbygg, Haavard Martinsens vei 34 (1983)
 • Norsk Teknisk Museum (planlagt fullført 1985)
 • Nybygg for Norsk Arbeidsgiverforening, Hambros plass (under prosjektering)
 • Konkurranseprosjekter: 1. premie Bøndenes Hus, Larvik (1952): en av tre like 2. premier bebyggelse på Tullinløkka, Oslo (1972)
 • Innkjøp bibliotek i Trondheim (1977)

Litteratur

 • Bonytts byggebok III, Oslo, 1965, s. 92–93 (ill.)
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 268
 • Rognlien, D. (Red.), 10 år norsk arkitektur, Oslo, 1978, s. 91 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, s. 86–87 (ill.)
 • Engh, P. H., Gunnarsjaa, A., Oslo. En arkitekturguide, Oslo, 1984, register s. 233
 • Byggekunst, 1952, s. 66, tillegg s. 37 (ill.)
 • Byggekunst, 1954, s. 141
 • Byggekunst, 1956, s. 164
 • Byggekunst, 1958, tillegg s. 5–6 (ill.)
 • Byggekunst, 1960, s. 141–51 (ill.)
 • Byggekunst, 1963, s. 189–93 (ill.)
 • Byggekunst, 1964, s. 126 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 202, 209 (ill.)
 • Byggekunst, 1969, s. 78–79 (ill.)
 • Byggekunst, 1974, s. 166–68 (ill.)
 • Byggekunst, 1978, s. 42–47 (ill.), 122–28 (ill.)
 • Bonytt, 1959, s. 98 (ill.)
 • Indian Architect, New Delhi, 06.1960, s. 7–11 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1977, nr. 208 (ill.)

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren, Norsk Arkitekturmuseum Oslo

Faktaboks

Rolf Ramm Østgård