Faktaboks

Henry Bucher
Bucher, Henry Bertram
Født
9. februar 1864, Christiania
Død
29. oktober 1944, Oslo

Assistent hos Regierungsbaumeister Alfred Messel, Berlin 1885–86; egen arkitektpraksis i Kristiania fra 1887. I høykonjunkturperioden i Kristiania i 1890-årene tegnet B. en rekke leiegårder, villaer, forretningsgårder og industribygg. Riddervoldsgt. 2 , Kristiania (1890) er en kostbart utstyrt leievilla inspirert av italiensk renessansearkitektur med fasaderelieffer i stukk. UtstillingsbygningenPermanenten , Bergen (1891–96), har også sine forbilder i italiensk renessanse, mensTurnhallen, Kristiania (1897–1901) står i et friere forhold til eldre arkitektur med sine store, buede vinduer mellom pussede teglflater. I 1910- og 20-årene fulgte B. den allmenne stilskiftingen mot enklere, mer sluttede bygningsformer med detaljer inspirert av norsk renessanse- og barokkarkitektur.Jernbanetollstasjonen, Kristiania (1919–26), er oppført i betong og har store, enkle fasadeflater. Silhuetten brytes av gavler inspirert av nordisk renessansearkitektur. B. har også oppført en rekke kirker.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Maren Andrea Bjerkeseth (1835 - 1907)
 • Johannes Michael Bucher, blikkenslagermester (1839 - 1902)

Gift med

 • Flekkefjord, 1892 med Benedicte Malene Tønnesen

Utdannelse

 • Undervisning i tegning hos landskapsmaler Ludvig Haslund
 • og i bygningslære og tegning hos arkitekt Tidemand, A.
 • eksamen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
 • studier ved Königlich Technische Hochschule, Berlin 1882–85, som elev av Friedrich Adler, Spilberg og Julius Raschdorff

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Den norske Ingeniør- og Arkitektforening fra 1888

Priser, premier og utmerkelser

 • Ridder av 1.kl. av Wasa-ordenen

Utførte arbeider

 • Utstillingsbygningen Permanenten, Bergen (1891-96) etter 1. premie 1891
 • Turnhallen, St. Olavs gt. 25, Kristiania (1897–1901) etter 1. premie 1897
 • Forretningsgården Akersgt. 11, Kristiania (1906)
 • Fredrikstad tollbod (1914)
 • Om- og tilbygging av Riksarkivet, Kristiania (1914)
 • Jernbanetollstasjonen, Schweigaards gt. 25, Kristiania (1919–26, sammen med August Nielsen og Harald Sund)
 • Voss Landsgymnas (1920)
 • Egen villa "Primavera", Bestum, Aker
 • Leiegårder og -villaer i Oslo: Riddervolds gt. 2 (1890)
 • Flere leievillaer i Eugenies gt. (1890–93)
 • Oscars gt. 86 (1896–98)
 • Bygdøy allé 19 (1898–99)
 • Gabels gt. 8–10 (1890-årene)
 • Huitfeldts gt. 33 (1890-årene)
 • Drammensvn. 64–66 (1890-årene)
 • Kirker: Hammerfest (1891, tegningene noe forandret av K. Norum før oppførelse)
 • Skjåstad, Sylling (1896)
 • Liabygda, Stranda (1917)
 • Vestre Toten (1921)
 • Kapp (1939)
 • Raufoss (1939)
 • Prosjekter: Konkurranseutkast, Skien kirke (1887)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen Oslo, 1888

Litteratur

 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1911, bd. 5, s. 176
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1912, s. 39
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930, s. 74
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1934, s. 87
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1938, s. 93
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1925, bd. 2, s. 318
 • Skiens historie, (Skien, 1959, bd. 3, s. 670
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 77, 94, 104–05, 117, 147, 216, 258, og 286
 • Pedersen, B. S., Akersgaten, Oslo, 1967, s. 119
 • Muri, S., Norske Kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 265
 • Sivertsen, J., Hammerfest 1789–1914, Bergen, 1973, s. 257
 • Teknisk Ukeblad, 1893-1906, 1887 s. 2011891 s. 1971901 s. 243 (ill.) og 673–74 (ill.), (spalten ?anmeldte større byggearbeider i Kristiania?)
 • Revyen, 1896, nr. 49 A
 • Norsk Idrætsblad, 1901, s. 39, julenr.
 • Aftenposten, 07.02.1924
 • Aftenposten, 09.02.1939
 • Dagsposten, 05.02.1934
 • Nationen, 08.02.1939
 • Byggekunst, 1937, s. 63 og 79 (ill.)
 • Byggekunst, 1958, s. 115

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren 1907 og 1924,Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren

Faktaboks

Henry Bucher