Assistent hos Regierungsbaumeister Alfred Messel, Berlin 1885–86; egen arkitektpraksis i Kristiania fra 1887. I høykonjunkturperioden i Kristiania i 1890-årene tegnet B. en rekke leiegårder, villaer, forretningsgårder og industribygg. Riddervoldsgt. 2 , Kristiania (1890) er en kostbart utstyrt leievilla inspirert av italiensk renessansearkitektur med fasaderelieffer i stukk. UtstillingsbygningenPermanenten , Bergen (1891–96), har også sine forbilder i italiensk renessanse, mensTurnhallen, Kristiania (1897–1901) står i et friere forhold til eldre arkitektur med sine store, buede vinduer mellom pussede teglflater. I 1910- og 20-årene fulgte B. den allmenne stilskiftingen mot enklere, mer sluttede bygningsformer med detaljer inspirert av norsk renessanse- og barokkarkitektur.Jernbanetollstasjonen, Kristiania (1919–26), er oppført i betong og har store, enkle fasadeflater. Silhuetten brytes av gavler inspirert av nordisk renessansearkitektur. B. har også oppført en rekke kirker.