Faktaboks

Nelly Hansen
Født
26. mai 1921, Trondheim

H. tok først sikte på å utdanne seg til maler, men gikk i tiden ved Kunstakademiet over til å studere skulptur under Per Palle Storms ledelse. Skjønt hun hadde deltatt på Høstutstillingen fra 1957, ble separatutstillingen i Kunstnerforbundet i 1962 hennes egentlige gjennombrudd. Foruten portrettstudier presenterte hun her en rekke større og mindre kvinneakter, utført i en fast naturalistisk stil etter klassiske forbilder. H.s sans for den store, sluttede form kom særlig til uttrykk i den monumentale Dansk pike (bronse, 1959, Øvre Ullern, Oslo). I bystene syntes hun å ville fremstille modellenes indre egenskaper mer enn den ytre fysiognomi. Noen av portrettene, som Min mor (bronse, 1961) og En malerinne (bronse, 1959, Nasjonalgalleriet) viste en nærgående karakterisering ikke fjernt fra karikaturen. Blant H.s arbeider fra de senere år står skildringer av kvinner og barn stadig sentralt, men hun har også utført enkelte dyreskulpturer. Hun har holdt fast ved sitt naturalistiske formspråk, om enn til tider sterkt stilisert, som i Mikkel rev (bronse, Høstutstillingen 1971).

Familierelasjoner

Datter av

 • Trygve Magnus Hansen
 • Kari Overvik

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Harald Krohg Stabells malerskole, Trondheim 1948-51
 • Kunstskolen i Trondheim under Oddvar Alstad 1951–52
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein, Jean Heiberg og Per Palle Storm 1952–59
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Chrix Dahl 1952–55
 • Académie de la Grande Chaumière, Paris 1965-66

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Astrid Aasens legat
 • Trondheim bys kunstnerstip. 1954
 • Statens stip. 1960 og -63
 • P.M. Røwdes minnestip. 1961
 • Lorch-Schives legat 1962
 • Statens 3-årige arbeidsstip. 1964-66 og 1973-75
 • stip. fra Statens Kunstfond 1968
 • Oslo bys stip. 1970
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Studiereiser til Italia 1955 og -58
 • studieopphold i Frankrike 1965

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Norsk Billedhuggerforening
 • Unge Kunstneres Samfunn, styre- og jurymedlem 1961

Priser, premier og utmerkelser

 • Gullmedalje fra Accademia Italiana dell'Arte e del Lavora 1979

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Barneskulptur, Charlottenlund skole, Trondheim
 • Pike med dukke, Klemetsrud skole, Oslo
 • Dansk pike, Øvre Ullern, Oslo
 • Dyreskulptur, Høybråten skole, Oslo
 • Pike med dukke, Haugesund
 • Liten pike, Fylkessjukehuset, Ålesund
 • Liten pike, Lyngrabben daghjem og skole, Moss
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Norsk kulturråd
 • Statens Kunstakademi, Oslo
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1957-1961
 • Høstutstillingen, Oslo, 1963
 • Høstutstillingen, Oslo, 1966
 • Høstutstillingen, Oslo, 1971
 • Høstutstillingen, Oslo, 1976
 • Sommerutst., Trondheim Kunstforening, 1948
 • Kunst fra Trøndelag, Oslo Kunstforening, 1948
 • Gyngehesten, Bergens Kunstforening, 1961
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1961
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1971
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1979
 • 14 unge kunstneres mønstring, Kunstnernes Hus, Oslo, 1965
 • Stavanger kunsrforening, 1965
 • Trondheim kunstforening, 1965
 • Norsk Billedhuggerforenings utst., Rådhushallen, Århus, Danmark, 1967
 • Norsk Billedhuggerforenings skulpturutst., vandreutst. Riksgalleriet, 1967
 • Fire i ett, Munch-museum, 1972
 • Nordisk skulpturutst., Selskapet Kunst på Arbeidsplassen, Oslo, 1973
 • Ansikter, Unge Kunstneres Samfunn, 1979
 • Ulsrud videregående skole, Oslo, 1981
 • Kultur og Minne, Sarpsborg, 1981

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1962

Litteratur

 • Kunsten idag, 1962, hefte 62 s. 46
 • Kunsten idag, 1971, hefte 98 s. 46 (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1969, sp. 574
 • Parmann, ø., Norsk skulptur, Oslo, 1969, register s. 321
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 204
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 116
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bind 5, s. 487, sp. 1
 • Morgenposten, 29.08.1962, (ill.)
 • Durban, A., i Morgenposten, 03.09.1962
 • Arbeider-Avisa, 05.09.1962, (ill.)
 • Adresseavisen, 05.09.1962
 • Ellingsen, S., i Vårt Land, 06.09.1962, (ill.)
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 06.09.1962
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 06.09.1962
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 06.09.1962, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 12.09.1962
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register s. 159
 • Parmann, ø., Malmanger, M., Matheson, F., Askeland, J., Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, register s. 126
 • Aftenposten, 29.05.1968
 • Grytten, H., i Sunnmørsp, 05.07.1977, (ill.)