Faktaboks

Sverre Ivan
Født
15. desember 1925, Stavanger
Død
29. juli 1993

I. viser i sine tidligste arbeider sterk påvirkning både fra eldre franske kunstnere som Gustave Courbet og impresjonistene, fra Hertervig og Munch og fra samtidens Stavanger-malere som Thoralf Gjesdal og Bjarne Hansen. I en periode etter krigen ble han influert av Karl Høgberg, Chrix Dahl og Thorbjørn Lie-Jørgensen, som alle var hans lærere på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Etter hvert fant I. fram til et personlig uttrykk. Hans arbeider var fortsatt naturalistiske, men med forenklet naivistisk formspråk, inspirert av hjemlig natur. Det korte oppholdet ved Kunstakademiet under professor Alexander Schultz i 1964 satte også spor i I.s kunst og bidrog til fordypelse i formale problemstillinger. I landskapsskildringene legger han vekt på hvordan luft og lys virker inn på fargene. I. maler også bymotiver. Et godt eksempel på dette er den meterlange billedfrise for Midjord bydelshus (1978).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Arne Anda
 • Sylvia Larsen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Stavanger

Utdannelse

 • Stavanger Tegneskole under Gunnar Sæther og Sverre Madsen 1940
 • elev av Henry Imsland, Thoralf Gjesdal og Bjarne Hansen 1941–43
 • elev av Birger Karlsted i Helsingfors
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Karl Høgberg, Chrix Dahl og Thorbjørn Lie-Jørgensen 1945–46
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Alexander Schultz 1963–64

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stavanger bys kulturstipend 1969
 • Studieopphold i de nordiske land 1960-årene
 • studiereiser til Paris, og flere byer i Italia, Tyskland og Spania i 1970-årene

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Bildende Kunstnere Rogaland

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Midjord bydelshus, Stavanger (billedfrise, olje Nærmiljøet 1978)
 • Stavanger Aftenblads nye administrasjonsbygg (flere større oljemalerier)
 • Folkets Hus, Karlstad og Stavanger Faste Galleri
 • Voss Kunstforening
 • Halden Kunstforening
 • Stavanger kommune
 • Stavanger Aftenblad

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Sydsvenska Dagbladets Konsthall, Malmö, 1955
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1956
 • Karlstad museum, 1957
 • Stavanger Kunstforening, 1958
 • Stavanger Kunstforening, 1968
 • Stavanger Kunstforening, 1971
 • Stavanger Kunstforening, 1978
 • Aalesunds Kunstforening, 1958
 • Christianssands Kunstforening, 1960
 • Haugesunds Kunstforening, 1961
 • Gall. Grude, Oslo, 1969
 • Den Frie Udstilling, København, 1969
 • Landsforbundet Norsk Brukskunst, Oslo, 1970
 • Bomanns Konsthandel, Stockholm, 1971
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1974
 • Gall. Koloritten, Stavanger, 1981
 • Klepp rådhus, 1980

Kollektivutstillinger

 • Vestlandsutst., 1965
 • Vestlandsutst., 1967
 • Vestlandsutst., 1970
 • Vestlandsutst., 1971
 • Vestlandsutst., 1973
 • Vestlandsutst., 1975
 • Kunst fra Stavanger, Esbjerg Kunstforening, 1967
 • Vennskapsbyutst. i Jyväskylä, Finland, 1970
 • Stavanger sett med kunstnerøyne, Stavanger Kunstforening, 1975
 • Stavanger Kunstforening
 • Gall. Bildende Kunstnere Rogaland, i 60- og 70-årene

Litteratur

 • StavangerAftenblad, 25.01.1961, (ill.)
 • Rogalands Avis, 25.01.1968
 • Iversen, K. P., i Stavanger Aftenblad, 31.01.1968, (ill.)
 • Riis, H., i Rogalands Avis, 03.02.1968, (ill.)
 • Rogalands Avis, 27.11.1975, (ill.)
 • Hidle, G. S. (Red.)
 • Stavanger, byen i billedkunsten, Stavanger, 1976, s. 200 (ill.), 201 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 62
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 210
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 62
 • Joner, K., i Rogalands Avis, 05.11.1980, (ill.)
 • Rogalands Avis, 10.09.1981, (ill.)