I. viser i sine tidligste arbeider sterk påvirkning både fra eldre franske kunstnere som Gustave Courbet og impresjonistene, fra Hertervig og Munch og fra samtidens Stavanger-malere som Thoralf Gjesdal og Bjarne Hansen. I en periode etter krigen ble han influert av Karl Høgberg, Chrix Dahl og Thorbjørn Lie-Jørgensen, som alle var hans lærere på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Etter hvert fant I. fram til et personlig uttrykk. Hans arbeider var fortsatt naturalistiske, men med forenklet naivistisk formspråk, inspirert av hjemlig natur. Det korte oppholdet ved Kunstakademiet under professor Alexander Schultz i 1964 satte også spor i I.s kunst og bidrog til fordypelse i formale problemstillinger. I landskapsskildringene legger han vekt på hvordan luft og lys virker inn på fargene. I. maler også bymotiver. Et godt eksempel på dette er den meterlange billedfrise for Midjord bydelshus (1978).