Faktaboks

Gustav Anderssønn Lillie
Født
muligens i Hälsingland, Sverige
Død
1700, Trondheim

L. har antagelig innvandret fra Hälsingland sammen med broren Peter og bosatt seg i Trondheim trolig på 1670-tallet. L. ble gårdeier og tok borgerskap. Noe selvstendig arbeid av L. er ikke kjent. Muligens kan han ha arbeidet som medhjelper for sin bror. Det er kjent at han har malt i Nordland og i Nord-Trøndelag. I 1694 forgylte han knappen og fløyen på Mosvik kirke og utførte håndverksarbeid i Lade kirke, Trondheim. Mathias Jonssønn (f. 1668) avsluttet læretiden hos L. i 1690, og L.s sønn Jacob (f. 1678) gikk også i lære hos sin far.

Familierelasjoner

Gift med

  • 1677-1697 med Annichen Jacobsdatter

Litteratur

  • Brodahl, J. E., Trøndermalere i Opdal kirke, Kunst og Kultur, 1926, s. 48
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1928, register s. 339
  • Brodahl, J. E., Tre århundres trøndersk maleri, Trondhjems Kunstforening 90-års skrift 17. desember 1935, Trondheim, 1935, s. 23
  • Erdmann, D., Norsk dekorativ maling fra reformasjonen til romantikken, Oslo, 1940, register s. 321

Arkivalia

  • Brodahls, J. E., arkiv om trøndermalerne, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren

Faktaboks

Gustav Anderssønn Lillie