L. har antagelig innvandret fra Hälsingland sammen med broren Peter og bosatt seg i Trondheim trolig på 1670-tallet. L. ble gårdeier og tok borgerskap. Noe selvstendig arbeid av L. er ikke kjent. Muligens kan han ha arbeidet som medhjelper for sin bror. Det er kjent at han har malt i Nordland og i Nord-Trøndelag. I 1694 forgylte han knappen og fløyen på Mosvik kirke og utførte håndverksarbeid i Lade kirke, Trondheim. Mathias Jonssønn (f. 1668) avsluttet læretiden hos L. i 1690, og L.s sønn Jacob (f. 1678) gikk også i lære hos sin far.