S. fikk sin utdannelse hos faren, men man vet lite om hvilken rolle han har spilt i Stavangers kunstliv. Portrettet av broren, Lauritz S., tyder på utenlandsk, antagelig engelsk påvirkning. H. Fett attribuerer en rekke dekorasjonsarbeider fra slutten av 1600-tallet til S.